Kärkihankkeessa edistetään maatalouden vesiensuojelua

Samuli Lahtela ja Tiina Siimekselä testasivat biopolymeerin sekoituslaitteistoa Tarvaalan Biotalouskampuksen kosteikolla.

Tarvaalan Biotalouskampus on saanut hallituksen kärkihankerahoitusta maatalouden vesiensuojelun edistämiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana Suomen ympäristökeskuksen johtamassa Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä –hankkeessa.

Biotalouskampuksen kosteikolla käynnistyneissä pilottikokeissa testataan kaupallista biopolymeeriä liukoisen fosforin kiinnisaamisessa ensimmäistä kertaa maatalouden valumavesistä. Liukoinen fosfori aiheuttaa järvien rehevöitymistä ja leväkukintoja. Ennen pilottivaihetta hankkeessa on tehty laboratoriokokeita viime talven aikana Oulun SYKEssä. Hankkeen toinen pilottikohde sijaitsee Siikajoella yksityisellä maatilalla.

Lisäksi hankkeessa selvitetään ruukkukokeiden avulla kosteikolta kiinnisaadun fosforipitoisen lietteen lannoiteominaisuuksia. – Biopolymeerilietteen ja turpeen sekoitukseen kylvetään kasvien siemeniä, jonka jälkeen kasvua seurataan noin kahden viikon ajan, kertoo hankkeessa opinnäytetyötä tekevä agrologi AMK -opiskelija Aleksi Leppämäki.

Biopolymeerit (esim. kitiini, tanniini, ligniini, tärkkelys) ovat eliöiden tuottamia orgaanisia molekyylejä, joita voidaan jalostaa ja käyttää vesien käsittelyssä saostuskemikaaleina. Biopolymeerien etuna perinteisiin rauta- tai alumiinipohjaisiin saostuskemikaaleihin on niiden biohajoavuus ja raskasmetallittomuus, minkä ansiosta niihin sitoutuneet ravinteet ovat helpommin kasvien käytettävissä.

Hanke on Vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa ja ravinteiden kierrätysohjelman tavoitteita edistävä hallitusohjelman kärkihanke, jota rahoittaa Ympäristöministeriö. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 – 30.11.2019.

Lisätietoja: Tarja Stenman, projektipäällikkö, JAMK, etunimi.sukunimi@jamk.fi 040-5852197