Koulutus on yhteistyötä

Agrologiopiskelijoiden traktoriharjoitukset Viita-Konella Viitasaarella

Koulutuksesta puhutaan paljon ja sen toteuttaminen kaikille sopivalla tavalla ei jätä tunteettomaksi. Se, että tarvitsemme opiskelijoita avaamaan suuntaviivoja tulevaisuuden biotalouteen, ei riitä. Suomalainen koulutusjärjestelmä on sakea yhteistyön verkosto, missä vesille on heitetty harvoja verkkoja isojen vonkaleiden kiinni saamiseksi, mutta myös tiheät verkot ovat vesillä ja kaikki pienetkin kalat punnitaan.

Biotalous toimialana on laaja ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti on yksi verkkojen vesille heittäjä. Opiskelijamme ovat hyvin monialaisesti suuntautuvia ja erilaisilla tavoitteilla ja toiveilla opintoja aloittavia, monen ikäisiä ihmisiä. Opinnoissa luodaan ensin perustaa biotalouteen ja vahvistetaan yksilön mahdollisuuksia etsiä tietoa ja ottaa vastaa uusia syötteitä. Maailma on avoin tiedon hankinnalle, tiedon tunnistamiselle ja tiedon jakamiselle. Kuinka sitten vahvistetaan lähdekriittisyyttä, ja kuinka vahvistetaan tiedon vastaanottajan persoonaa niin, että hän voi ja osaa tehdä valintoja.

Biotalousinstituutin yhteistyötahojen verkosto on laaja. Ajankohtainen esimerkki on tänään lauantaina 23.3.2019, kun toteutetaan tammikuussa aloittaneen monomuotoryhmän agrologiopiskelijoiden käytännön harjoituksia. Puolet ryhmästä on matkannut aamulla Viitasaarelle. Viita-Kone Oy on ollut vuosia mukana opiskelijoiden traktoriharjoitusten yhteistyökumppanina. Yhteistyö on ilo ja hyöty puolin ja toisin. Opiskelijoilla on käytössään useita traktorimerkkejä ja -malleja. Traktoreiden tekniikka ja käytettävyys selviävät opiskelijoille tiiviin opiskelupäivän aikana. Mutta mikä parasta, samalla on heti opintojen alussa kylvetty siemen yritysyhteistyölle! Toinen puoli ryhmästä on aloittanut POKEn navetassa varhain aamulla navettatyöskentelyn harjoitukset. Harjoituksiin kuuluu lehmien ja vasikoiden hoitoa, navetan siisteydestä huolehtimista, eläinten käsittelyä sekä tietenkin lehmien lypsämistä.

Agrologiopintojen aloittaminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta maatalouden töistä. Ohjatulla käytännön töiden harjoittelulla valmennetaan opiskelijoita menemään maatiloille harjoitteluun. Opiskelijat työskentelevät vuosittain kymmenillä maatiloilla ympäri Suomen ja myös Suomen rajojen ulkopuolella. Ilman näitä yhteistyömaatiloja koulutuksemme ja opiskelijamme jäisivät paljosta paitsi. Maatiloilla työskentelevät henkilöt uhraavat vuosittain aikaansa valtavan määrän opastaessaan opiskelijoita ja jakaessaan kokemustaan ja tietotaitoaan heille.

Toimiva yhteistyöverkosto ansaitsee suuret kiitokset, sillä ilman heidän haluaan olla mukana, emme saisi annettua opiskelijoille kaikkea sitä, mitä nyt yhdessä voimme antaa.