Haahuilulle stoppi ja päämäärätietoisesti kohti uutta liiketoimintaa

Suomalaisessa maataloudessa on käynnissä kovatahtinen rakennemuutos, jonka pyörteissä toimintansa lopettaa hurja määrä maatiloja vuosittain. Osalla näistä luopuvista tai tuotantosuuntaa vaihtavista maatilayrittäjistä on tulevaisuuden suunnitelmat vielä täysin auki. Haluttaisiin ehkä vielä jatkaa jotain toimintaa omalla tilalla, mutta mitä? Toisaalta taas on nähtävissä, että jonkinmoinen joukko ihmisiä haaveilee pientilan hankkimisesta ja toimeentulosta maaseudulla, mutta vielä puuttuu pään sisäisen idealampun syttymisestä syntyvä valontuikahdus ja idea siitä, mitä tämä toimeentulo voisi olla.

Tätä pohtimisen tuskaa helpottaakseen Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Kehittämisyhtiö Witas aloittivat maaliskuun alussa uuden yhteistyöhankkeen, joka tuo pohjoisen Keski-Suomen alueelle tietoa erilaisista liiketoimintamalleista ja maaseudun mahdollisuuksista. Hanke kulkee työnimellä Pämä, eli päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa pohjoiseen Keski-Suomeen.

Pämä-hanke on kiertänyt tämän kevään aikana hakemassa tietoa ja tekemässä esittelyvideoita erilaisista liiketoimintamalleista. Hanke on järjestänyt keväällä kaksi infotilaisuutta, joiden aiheina olivat pienteurastamotoiminta ja lammastalous. Näissä tilaisuuksissa tuli selkeästi esille erityisesti lammastalouden tarve uudelle pienteurastamolle Keski-Suomen seudulla. Keski-Suomessa lampaiden teurastustoimintaa on vähän ja siinä on ruuhkaa. Lampurit joutuvat ajamaan lampaita pitkän matkan päähän teurastamolle ja tulot hukkuvat tien päällä vietettyihin kilometreihin ja tunteihin.

Infotilaisuudet jatkuvat taas syksyllä. Tulevina aiheina on maaseudun tuotteiden markkinoiminen, erikoiskasvien tuotanto, marjojen viljely, vesistömatkailu, luontomatkailu ja hevostalous. Infoissa tuotantomuotoja katsotaan pääasiassa liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Tilaisuuksilla pyritään herättelemään ideoita ja keskustelua sekä yrittäjien välistä yhteistyötä. Infotilaisuuksien jatkumoksi eri aiheista kiinnostuneille yrittäjille järjestetään työpajoja, joissa lisätiedon lisäksi pyritään erityisesti luomaan yrittäjien verkostoja sekä aktivoidaan yrittäjiä kohti uutta liiketoimintaa.

Edellä mainittujen toimien lisäksi hankkeessa on tarkoitus pilotoida maatiloille suunnattuja liiketoimintatiluskierroksia, joissa yhdessä asiantuntijoiden ja toisten yrittäjien kanssa avataan silmiä ja ajatuksia nähdä omalla tilalla olevat erilaiset liiketoimien mahdollisuudet. Tiluskierrokset kehittävät yrittäjien yhteistyöverkostoja ja antavat ideoita yhteisiin projekteihin, kun yrittäjät näkevät, mitä kenenkin oli mahdollista tilallaan tehdä ja toteuttaa. Yhteistyön tiivistäminen on yksi keino pärjätä käynnissä olevassa pudotuspelissä.

Marianne Niinikoski, Projektiasiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti