Ohjausryhmällä vaikuttavuutta hankkeeseen

Aluekehityksessä eletään vahvasti projektityön kautta. Hanke alkaa ja hanke loppuu, väliin mahtuu monenmoista vaihetta. Hankkeiden toteuttamisessa ohjausryhmällä on oman kymmenvuotisen projektityön kokemukseni mukaan iso rooli ja merkitys. Kun ohjausryhmän työskentely on toimivaa, se antaa projektinvetäjälle runsaasti arvokasta tietoa, näkemystä ja suuntaviivoja itse hankkeen toteuttamiselle. Ohjausryhmää onkin kuunneltava tarkalla korvalla.

Ohjausryhmän muodostavat hankkeen sidosryhmien edustajat. Heidän tehtävänsä on tuoda eri näkökulmia esiin. Omalla kohdallani olen saanut monipuolista osaamista edustavat ohjausryhmät vetämieni hankkeiden tueksi. Kokousten keskustelu on ollut rikasta, antoisaa sekä vahvasti tulevaan luotaavaa unohtamatta nykyhetken haasteita. Niitä haasteita, joita pitää ratkoa matkalla sinne tulevaan.

Mikä sitten on saanut ohjausryhmät hankkeissani toimimaan niin hyvin? Ehdottomasti tärkeimpiä asioita on ohjausryhmään mukaan tulleiden henkilöiden sitoutuminen hankkeen asiaan. Myös heidän monipuolinen taustansa yrittäjyyden, liike-elämän, teollisuuden, koulutuksen ja edunvalvonnan parista ovat avanneet näkökulmia laajempaan keskusteluun. Aluekehityksen monet vaikutukset tulevat huomioiduksi tällöin eri suunnista. Projektipäällikön tehtävä on valmistella kokoukset hyvin ja mahdollistaa avoin keskustelu sekä hankkeen toiminnasta, että hankkeen avulla ratkottavista haasteista.

Unelmieni ohjausryhmällä on seuraavat ominaisuudet (eivät ole tärkeysjärjestyksessä):

  1. Kuunteleva, diplomaattinen ja yhteenvetoihin kykeneväinen puheenjohtaja.
  2. Halu antaa parasta ohjaustaan projektin tueksi.
  3. Monipuolinen tausta ja laajat verkostot jokaisella ohjausryhmän jäsenellä.
  4. Hyvä keskusteluyhteys myös haastavampien teemojen osalta, asiat voivat riidellä, ihmiset eivät.
  5. Sitoutuminen hankkeen toimintaan.

Näistä on unelmieni ohjausryhmä tehty. Ja hei, olen saanut elää tätä unelmaa todeksi! Jos siis Sinulle käy kutsu mukaan projekti ohjausryhmään, niin mieti hetki oletko valmis antamaan parasta mahdollista ohjaustasi kyseisen projektin toteuttamiseen ja olemaan projektitiimin tukena. Sinun antisi voi olla hankkeen toteutumisen ja vaikuttavuuden kannalta se merkittävin!

Kirjoittaja on toiminut projektipäällikkönä tammikuusta 2009 ja saanut arvostavat ja kannustavat ohjausryhmät tueksi hankkeisiin.

Projektipäällikkö, tiiminvetäjä Susanna Lahnamäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti