Roukapuron kunnostuksen suunnittelu alkanut

Hankasalmella sijaitseva Roukapuro on kapea puro, joka laskee Kynsiveteen. Tarve Roukapuron kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma -hankkeelle on noussut paikallisten asukkaiden ja maanomistajien huolesta. Ongelmana alueella on koettu esim. vesien tulvinta pelloille ja suistoalueen umpeutuminen.

Puron vedenlaatua on seurattu vesinäytteiden avulla vuosina 2008 ja 2013 Hankasalmen kunnan toimesta. ELY-keskuksen harjoittelija teki vuonna 2018 valuma-alueselvityksen. Tämän jatkumona on nyt käynnistynyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun Roukapuron kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma -hanke.

Hankkeen tavoitteet ja hyödyt

Hankkeen tavoitteena on laatia Roukapuron valuma-alueen kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma. Alueen eri osiin tehdään ehdotuksia kunnostus- ja vesiensuojelurakenteista. Toimenpiteistä tehdään alustavat kustannusarviot. Suunnitelmaan kootaan myös rahoitusmahdollisuuksista toimenpiteiden toteuttamiseen. Niiden toteutus ei kuitenkaan kuulu hankkeeseen, ja on riippuvainen maanomistajien halukkuudesta ja käytettävissä olevista rahoituksista.

Hanke käynnistyi toukokuussa 2019 ja päättyy 31.10.2020. Hankkeesta hyötyvät paikalliset asukkaat ja maanomistajat. Sen tuloksena syntyy Roukapuron valuma-alueen suunnitelma. Toteuttamalla siinä esitetyt toimenpiteet Roukapuron tilaa voidaan parantaa.

Miten etenee?

Tällä hetkellä suunnitelman tekemiseen etsitään opiskelijaa, joka laatii yhdessä JAMK:n asiantuntijan kanssa suunnitelman Roukapuron kunnostuksen ja vesiensuojelun toteuttamiseen. Varsinaisen suunnitelman lisäksi alueella tehdään maastokartoituksia ja otetaan vesinäytteitä. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä aiheesta samalla opinnäytetyö.

Asiantuntija Samuli Lahtela, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti