Biopohjaisten materiaalien mahdollisuuksista ja haasteista

Mitä uusia biopohjaisia innovaatioita on jo markkinoilla tai mitä saamme pian odottaa näkevämme kauppojen hyllyillä? Mikä on näiden biopohjaisten tuotteiden ja materiaalin potentiaali? Mitä mahdollisuuksia ja haasteita niillä on globaalien ongelmien ratkaisemisessa? Muun muassa näitä aiheita pohdittiin ”Biopohjaiset materiaalit –mahdollisuudet ja haasteet” -webinaarissa maaliskuussa.

Puhuessamme biotalouden uusista innovaatioista, ihmiset usein kaipaavat konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä ne ovat ja miten ne tulevat näkymään osana arkeamme. Ja jos vain mahdollista, haluaisivat he päästä käsin koskettelemaan ja tutkimaan näitä uusia materiaaleja ja tuotteita, jotta ne todella tulisivat konkreettisemmiksi eivätkä jäisi vain hienoksi sananhelinäksi ja lupauksiksi tuotteista, joista ei enää myöhemmin ehkä kuultaisi mitään. Useita esimerkkejä näistä innovaatioista esiteltiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun eli JAMKin sekä Jyväskylän kansalaisopiston 10.3.2020 järjestämällä luennolla ja webinaarissa, joiden tavoitteena oli herättää keskustelua biopohjaisten materiaalien mahdollisuuksista ja haasteista.

Webinaari toteutettiin osana eurooppalaista BLOOM-hanketta, jossa JAMK on mukana. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoa ja herättää keskustelua biotaloudesta ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Me jamkilaiset olemme hankkeen puitteissa esitelleet esimerkkejä biopohjaisista materiaaleista ja tuotteista eri yhteyksissä, muun muassa järjestämällä kirjastonäyttelyn bio- ja kiertotalousmateriaaleista loppuvuodesta 2019 Jyväskylän kaupunginkirjastossa yhteistyössä Luova kiertotalous -hankkeen kanssa. Lisäksi olemme jalkautuneet kouluihin ja erilaisiin tapahtumiin kertomaan biotaloudesta ja sen mahdollisuuksista näiden eri esimerkkien avulla.

Esimerkki biopohjaisesta materiaalista: ananaksenlehdistä valmistettua "nahkaa".
Ananaksenlehdistä voidaan valmistaa nahankaltaista materiaalia.

Kiertotalous ja resurssiviisaus biotalouden kulmakivinä

Esitellessämme biotalouden mahdollisuuksia uusien innovaatioiden avulla, haluavat ihmiset usein kuulla lisää sekä keskustella nimenomaan konkreettisista tuotteista ja niiden ominaisuuksista – miten ne on tuotettu, millaiset ominaisuudet niillä on verrattuna perinteisiin tuotteisiin ja mitkä ovat näiden uusien tuotteiden tai materiaalien edut ja haitat loppukäyttäjän näkökulmasta. Vastaavaa keskustelua kävimme myös kansalaisopiston luennolla. Olemme huomanneet, että tuomalla konkreettisia esimerkkejä ihmisille käsin kosketeltaviksi, antaa se todellisen kuvan siitä, että nämä tuotteet voivat olla pian markkinoilla ja kenties jopa omissa kauppakasseissa. Konkreettisten esimerkkien avulla on aiheesta myös helppo kiinnostua ja innostua. Käytännön kokemus yhdessä tutkimustiedon kanssa vahvistaa myös kuluttajan motivaatiota ja kykyä etsiä näitä uusia tuotteita kauppojen hyllyiltä sekä vertailla niiden ominaisuuksia perinteisten vaihtoehtojen kanssa.

Konkreettisten esimerkkien lisäksi haluamme tuoda kuitenkin esille myös pohdintaa erilaisten tuotteiden ja materiaalien kokonaiskestävyydestä eli elinkaaren aikaisista vaikutuksista kestävyyden eri ulottuvuuksiin, kuten talouteen sekä ekologiseen kestävyyteen sekä niihin liittyvästä – toisinaan ristiriitaisestakin – problematiikasta. Olemme erityisesti pyrkineet herättämään kriittistä pohdintaa keskustellessamme opiskelijoiden ja muiden ihmisten kanssa – tavoitteenamme on ollut haastaa ihmisiä ajattelemaan asioita useasta eri näkökulmasta ja puntaroimaan erilaisten ratkaisujen kokonaisvaikutuksia. Opiskelijoiden kanssa olemme usein käynnistäneet keskustelua aiheista esimerkiksi seuraavan laisilla kysymyksillä: Pitäisikö kaikki materiaalit korvata biopohjaisilla materiaaleilla ja onko tähän päämäärään ylipäätään riittävästi raaka-ainetta saatavilla? Ovatko biopohjaiset materiaalit ratkaisu vai pitäisikö meidän miettiä myös muuttavamme kulutuskäyttäytymistämme ja toimintatapojamme? Tavoitteena on tarkastella biotaloutta etenkin kiertotalouden ja resurssiviisauden näkökulmista.

Opettaja: kaipaatko ideoita etäopetukseen?

Kansalaisopiston webinaarista on tallenne Biotalouskampuksen YouTube-kanavalla, josta se on kaikkien avoimesti katsottavissa. Tallenne sopii hyödynnettäväksi myös opetukseen, kuten tehtiin Biotalousinstituutin Teknologia biotalouden mahdollistajana –kurssilla. Video toimi kurssin väliwebinaarin esitietomateriaalina, jonka pohjalta väliwebinaarissa 27.3. keskusteltiin opiskelijoiden kanssa BLOOM-hankkeen asiantuntijan siivittämänä videon herättämistä kysymyksistä ja ajatuksista.

Tästä siis koppia muillekin opettajille, jotka kamppailevat parhaillaan sen asian kanssa, mitä verkkopohjaista sisältöä ja oppimistapoja voisi kursseilleen ottaa käyttöön tänä keväänä. BLOOMin asiantuntijat tulevat mielellään herättelemään keskustelua biotalouden innovaatioista ja mahdollisuuksista onlinekursseillenne!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Pekka Riipiseen (pekka.riipinen@jamk.fi) tai Kirsi Knuuttilaan (kirsi.knuuttila@jamk.fi).

Aino Voutilainen, projektiasiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti / BLOOM-hanke