Robben Pikku Puutarha mahdollistaa ekologisen lähiruuantuotannon

Suomalaisen puutarhurin innovatiivinen keksintö lähiruoan tuottamiseen lähellä laatutietoisia asiakkaita. Mukana tasokas kansainvälinen älyteknologia, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen automaation. (Biotalous 2018.) Siinäpä ajatus mikä täyttää ekologisen kestävyyden määreet monesta näkökulmasta katsottuna.

Lähiruoka tarkoittaa ylimääräisen logistiikan vähentämistä ja sitä kautta fossiilisten polttoaineiden käyttömäärän pienentämistä – kuljetuskalustomme kun suurimmalta osin on edelleen dieselkäyttöistä. Kuljetus vaikuttaa aina tuoretuotteen laatuun (Kylmäketju 2020). Lähiruoka tuotetaan lähellä asiakasta, joten kuljetuskäsittelyä on vähemmän ja laatu pysyy korkealla eikä tuotehävikkiä synny.

Visiona on tuottaa lähiruokaa pienemmissä yksiköissä mm. kauppojen kattokerroksissa yms. Pienet yksiköt voidaan suunnitella paremmin erilaisia tauteja ja tuholaisia vastaan, jolloin torjunta-aineiden käyttö voidaan jättää kokonaan pois. Tällä on merkittävä ja laajamittainen vaikutus ekologisesti. Torjunta-aineet eivät pysähdy vain kasviin – kasvien kautta torjunta-ainejäämät kulkeutuvat ravintona ihmisten elimistöön ja sitä kautta jätejärjestelmään ja sieltä taas jätevesien kautta ympäristöön sekä loppujen lopuksi vesistöihin heiluttamaan herkkää biodiversiteettiä (Northrop ja Connor 2013).

Älyteknologia mahdollistaa kasvihuonetuotannon automatisoinnin, mikä varmistaa kasvun seurannan pienestä taimesta myytäväksi tuotteeksi. Teknologian hyödyt energian ja veden kulutuksen vähentämisessä on merkittävä. Lämmityksessä sekä muissa sähkötoiminnoissa voidaan hyödyntää aurinkosähköä, veden kulutus voidaan optimoida kosteusmittauksilla. Näiden lisäksi ekologinen kestävyys voidaan huomioida eri tavoin: kierrätettävien kasvatuskehikkojen materiaalit, puupohjaisten pakkausmateriaalien käyttö (Uusipuu 2020) tai kasvualustojen lannoitukseen käytettävä Biohiili (Biohiili 2020).

Kokonaisvaltaisen ekologisen kestävyyden tarjoaa luomutuotanto, mutta sen sääntelyvelvoitteet vaativat jatkuvan valvonnan ja erikoisosaamisen, mikä ei onnistu ilman kunnollista perehtymistä asiaan. Asiakas joka tapauksessa arvostaa lähituotettua ruokaa ilman luomuakin – hintatasokin on silloin mahdollisimman monen asiakkaan saavutettavissa.

Lähiruokaviljely on omiaan lisäämään sosiaalista kestävyyttä, sillä jo nyt kaupunginosatoiminta ja yhteisöllisyys nostavat päätään isommissakin kaupungeissa. Monelle on tärkeää, että ruoka tuotetaan ’omassa’ kasvihuoneessa – tästä syntyy mukavia keskustelutuokioita asiakkaiden ja henkilökunnan välillä.

Vappu Vesikukka, vastavalmistunut agrologi (YAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Lähteet

Biohiili. 2020. Mitä biohiili on? Artikkeli. Viitattu 7.11.2020. https://www.suomenbiohiili.fi/biohiili/

Biotalous. 2018. Älyteknologia tehostaa kerrosviljelyä Robben pikku puutarhan kasvihuoneissa. Artikkeli. 18.5.2018. Viitattu 7.11.2020.  https://www.biotalous.fi/alyteknologia-tehostaa-kerrosviljelya-robben-pikku-puutarhan-kasvihuoneissa/

Kylmäketju. 2020. Erilaiset tuotteet, erilaiset olosuhteet. Viitattu 7.11.2020. http://kylmaketju.fi/toimintaketju/tuotteiden-asettamat-vaatimukset/olosuhteiden-hallinnan-merkitys/

Northrop, R. & Connor, A. 2013. Ecological Sustainability: Understanding Complex Issues. CRC Press. ISBN-13: 978-1466565128.

Robbe’s Little Garden. 2020. Robbe’s Little Garden – Vertikal Farming Solution. Luentodiat. 25.9.2020. Viitattu 7.11.2020. https://teknologia-ja-robotiikka-ruuantuotannossa.in.howspace.com/tilaisuus-2592020

Uusipuu. 2020. Puupohjainen kirkas muovia korvaava pakkausmateriaali voitti uusipuu kilpailun. Artikkeli. 13.11.2018. Viitattu 7.11.2020. https://www.uusipuu.fi/kilpailun_voittaja_puupohjainen_pakkaus/