Tarvaalan Älymaatilalla sattuu ja tapahtuu

Maaliskuussa aloitin Jamkin Biotalousinstituutissa johtavana tutkijana. Tehtäväni on johtaa BTI:n uutta Älymaatalouden tutkimustiimiä. Aloitus on ollut reipas, ja nyt olemme jo vauhdilla tekemässä tulevaisuutta.

Tiimimme on monialainen, tekniikkapainotteinen, mutta sovellusalueemme ovat erilaiset. Yksi osaa Täsmäviljelyä, toiset ympäristöä, mittaustekniikkaa ja kotieläintiedettä. Opetukseen keskittyy yksi ja muut myös osallistuvat siihen. Tällainen yhdistelmä on ideaalinen uusien teknologioiden tutkimukseen ja käytäntöön viemiseen. Vain taivas on rajana, sanotaan!

Taivaita tavoittelemme kuitenkin jalat maassa. Erityisesti keskitymme siihen, mitä harvat tekevät: edistämme kaikella toiminnallamme uusien tarpeellisten teknologioiden käyttöönottoa. Kestävän kehityksen tavoitteet, joita YK on asettanut, toteutuvat vain, jos niihin liittyvät teknologiat otetaan käyttöön. Tarvitsemme pitkälle tulevaisuuteen kantavaa taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista kestävyyttä. Näihin kaikkiin kestävyyden alueisiin liittyy avainteknologioita, joita ilman positiivinen kehitys ei toteudu. Olemme tiimissämme siis tärkeiden asioiden äärellä. Motivoivaa!

Älyteknologiat viedään käytäntöön Tarvaalassa

Tarvaalan Älymaatila on tiimimme keskeinen väline em. avainteknologioiden tutkimukseen, kokeiluun ja testaukseen. Olemme juuri saaneet sen kehittämiseen merkittävän rahoituksen, joten pääsemme vauhdikkaasti tositoimiin. Yritykset ovat erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä; tulemmekin tekemään työtämme viimeisimmän teknologian kanssa.

Älymaatilalla on, nimensä mukaisesti, käytännön älyteknologioita. Tarvaalan Biotalouskampuksella on erinomaiset mahdollisuudet edistää niiden käytäntöön viemistä, sillä ympäristömme on monipuolinen ja tarpeeksi haastava. Sijaintimme kaukana isoista keskuksista takaa erinomaiset olosuhteet, joissa testata älyteknologioissa tärkeää langatonta tiedonsiirtoa. Näennäinen heikkous onkin todellinen vahvuutemme!

Biotalouskampuksella meillä on käytössämme runsaasti peltoa ja metsää. Oppilaitosympäristö antaa mahdollisuuden viedä uusin tieto opetukseen ja opinnäytteisiin. Ammattikorkeakoulumme ja ammatillinen oppilaitos POKE ovat samalla tontilla, joka luo hienot mahdollisuudet käyttäjäkeskeiseen tutkimukseen ja kehittämiseen. Käyttäjien vahva mukanaolo varmistaa, että älyteknologiat ovat helppokäyttöisiä ja sopivat käyttötilanteisiinsa. Opiskelijat ovat jatkossa entistä enemmän mukana hankkeissa eri rooleissa, kuten datan kerääjinä, opinnäytteiden tekijöinä ja teknologioiden käyttäjinä.

Kesän PRIORITY-testiviikko opetti paljon

Hyvä esimerkki uusien teknologioiden testaamisesta Tarvaalassa oli kesällä järjestetty PRIORITY-hankkeen testiviikko, jossa kohteena oli Älymaatilalla tarvittava tiedonsiirto. Älymaatila tarvitsee erilaisia tiedonsiirtomenetelmiä, joista useimmat ovat langattomia. Sovelluksesta riippuen tarvitaan eri nopeuksia ja kapasiteetteja. Usein on tarpeen reaaliaikaisuus, varsinkin koneenohjauksessa, jossa ei saa esiintyä liian suuria viiveitä.

PRIORITY-hankkeen testeissä kokeiltiin paikalle tuodun taktisen tietoliikennekuplan, ns. pop-up -verkon toimivuutta. Kohteina olivat mm. traktorin etäohjaus ja nurmen pintalannoituksen säätö sekä toteutuneen lannoitusmäärän mittaus ja vierasesineiden tunnistus kasvustosta dronekuvauksella. Painopiste oli signaalien kuuluvuuden testauksessa. Siksi pop-up -kuplassa oli vaihtoehtoisia tekniikoita (5G/4G ym.).

Testiviikko oli myös erinomainen esimerkki poikkitieteellisestä yhteistyöstä signaaliasiantuntijoiden ja maatalousosaajien välillä. Opimme paljon toisiltamme ja jatkohankkeita on suunnitteilla. Tällaista tarvitaan jatkossa lisää!

Horisonttina Eurooppa – ja koko maailma

Kansainvälinen esimerkki on EU:n Horisontti Eurooppa (HEU) -hakemus, johon pääsimme mukaan ainoana pohjoismaisena partnerina. Tehtävänämme on periferisten alueiden signaalien kuuluvuuden tutkiminen teknis-taloudellis-sosiaalisine vaikutuksineen, johon Älymaatila kumppanimaatiloineen antaa hienot puitteet. Hankkeessa on 17 partneria, joilla on vastuullaan erilaiset käyttötapaukset.

Tutkimusten ja selvitysten mukaan maatalouden älyteknologioiden yleistymisen esteenä on erityisesti tiedon puute ko. teknologioiden toimivuudesta ja kannattavuudesta. Riskit koetaan liian suuriksi. BTI:n Älymaatalouden tutkimustiimi kumppaneineen haluaa keskittyä juuri noiden riskien pienentämiseen ja nopeuttaa omalta osaltaan, yhdessä laajan verkoston kanssa, uusien teknologioiden yleistymistä. Tervetuloa mukaan! Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Johtava tutkija Hannu Haapala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti