Yhteistyössä kotimaisen lampaanlihan tuotantoketjua kehittämään

Kotimaisessa lampaanlihan tuotantoketjussa on jo pitkään tunnistettu useita haasteita, jotka liittyvät tiedonkulun puutteeseen ketjun eri osapuolten välillä. Ongelmat tiedonkulussa ja tuotannon ennustettavuudessa heijastuvat haasteina koko ketjun toiminnansuunnittelussa. Välillä on ollut mittavia teurasruuhkia syksyisin ja välillä taas teurastamoilla puutetta työstä. Toimintaa on vaikea suunnitella, jos tieto ei kulje, paljonko teuraita on tulossa ja milloin. Ongelma heijastuu myös teurastamoilta eteenpäin. Kauppa ja teurastamot toivoisivat tasaisempaa tuotantoa ympäri vuoden, mutta heikko kannattavuustilanne ja kalliimpi kasvatus sisäruokintakaudella painottavat karitsankasvatusta edullisemmalle laidunkaudelle ja teurastuksia syksylle.

Lampurit ovat myös pitkään toivoneet, että lampaanlihan markkinointia tehostettaisiin. Haasteena tässä on kuitenkin ollut rahoituksen ja sopivan tekijän puute. Toiveena on ollut, että markkinointia tehtäisiin enemmän sellaisella otteella, mikä kehittäisi kotimaisen lampaanlihan tuotannon imagoa yleisesti ja lisäisi tietoisuutta kotimaisesta lammastuotannosta ja lampaanlihasta, ja sitä kautta myös lampaanlihan kysyntää.

Lammasalan toimijat ovat kokoontuneet viime vuosina muutaman kerran sidosryhmätapaamisiin, joissa on yhdessä tunnistettu tuotantoketjun kannalta oleellisia ongelmia. Reilu vuosi sitten oltiin tilanteessa, jossa koettiin, että tuotantoketjun ongelmat tunnistetaan hyvin ja niihin olisi syytä alkaa löytää ratkaisuja. Puuttui vain tekijä, joka lähtisi hommaa viemään eteenpäin. Tammikuun lopulla 2021 järjestetyssä sidosryhmätapaamisessa ratkaisuksi löydettiin kehittämishanke, jota lähdettiin innolla valmistelemaan laajalla lammasalan toimijoiden porukalla. Hankkeen vetäjäksi ilmoittautui Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Yhteinen hankevalmistelu tuotti hedelmää ja näihin aiemmin tunnistettuihin ongelmiin lähdettiin hakemaan ratkaisuja vuoden 2022 alusta aloittaneella Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -kehittämishankkeella, jolle Varsinais-Suomen Ely-keskus myönsi rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta. Kaksivuotista hanketta toteuttavat yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Suomen lammasyhdistys.

Hankkeen toimenpiteinä kehitetään koko lampaanlihan tuotantoketjun sisäistä viestintää ja yhteistyötä. Kotimaisen lampaanlihan imagomarkkinointia kehitetään luomalla kaikkien lampaanlihaketjun toimijoiden käyttöön tarkoitettu imagoviestinnän yhteinen materiaalipankki. Lisäksi lampureille haetaan benchmarkauksen ja pilotoinnin kautta työkaluja oman tilan toiminnan kehittämiseen niin tilan talouden, toiminnan vastuullisuuden kuin ympäristöasioidenkin kannalta ja pyritään lisäämään lampureiden sitoutumista teuraskaritsojen kasvun seuraamiseen ja siitä raportoimiseen.

Kaksivuotinen hanke toimii Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueilla. Toki yhteistyötä tehdään koko lampaanlihan tuotantoketjun kanssa ihan valtakunnallisestikin.

Projektipäällikkö Marianne Reinikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

EU-lippu ja tunnuslause