Varaudu riskeihin hyvän sään aikana

Maatilojen merkitys laadukkaan ja kestävän ruoantuotannon toteuttajana on merkittävässä roolissa. Maatilojen toimintaan on aina liittynyt riskejä, mutta viime vuosina riskien hallinta on saanut aivan uuden käänteen. Koronakriisi ja sodan tuomat muutokset ovat nostaneet tuotantopanosten hinnat pilviin, varaosien saatavuus on heikentynyt ja työvoiman saanti tiloille ei ole ollut itsestään selvyys. Maatilayrittäjien jaksaminen on pitkään ollut koetuksella ja muuttunut maailman tilanne eivät ainakaan sitä helpota.

Maatilan riskienhallinta on kiehtonut minua koko työurani ajan. Suunnitellessani Osaava Farmari -hankkeen Maatilan riskienhallinta -koulutusta, pohdin jatkuvasti myös oman maatilani riskejä. Käymällä läpi mahdollisimman monipuolisesti mitä seurauksia eri maatilan vahingoista aiheutuisi ja miten itse voisi pienentää vahinkoriskiä, ollaan jo hyvin pitkällä turvallisen maatilan riskienhallinnassa. Oikea asenne ratkaisee.

Ensimmäinen koulutuspäivä: maatilan henkilö- ja työturvallisuusriskit

Ensimmäisessä Maatilan riskienhallinta -koulutuspäivässä 3.10.2022 käytiin läpi maatilan henkilö- ja työturvallisuusriskejä. Esillä oli kysymys mm. siitä, kuka on maatilayrityksen avainhenkilö ja kuka tekee työt, jos avainhenkilö jostakin syystä ei pystykään hoitamaan tilan töitä. Eräs osallistuja kertoi esimerkin, miten vaikea tilanne oli maatilalla, kun hän sairastui vakavasti ja ei ollut olemassa mitään varahenkilöitä eikä ohjeistuksia maatilan työtehtävien tekemiseen puhumattakaan valtakirjoista varahenkilöille. Nyt nämä asiat oli laitettu tilalla kuntoon.

Stressi kuuluu meidän jokaisen elämään. Parhaimmillaan stressi lisää suorituskykyä ja tarkkaavaisuutta, mutta jatkuva stressi voi johtaa työuupumukseen. Jaksamisessa ovat tärkeitä asioita riittävä uni, palautumiseen tarvittava työn tauottaminen, itselle mieleisten asioiden tekeminen, läheisistä ihmissuhteista huolehtiminen, unohtamatta rentouttavaa lomaa. Näissä asioissa ei pitäisi ajatella sitten kun…

Koulutuksessa käsiteltiin monipuolisesti maatilan toiminnan ja jatkuvuuden kannalta tärkeitä sopimuksia ja että ne on tehty oikein. Perheoikeudelliset sopimukset kuten avioehto, testamentit, edunvalvontavaltuutus ja maatilan tuotantoon liittyvät sopimukset ovat tärkeitä tehdä kuntoon siinä vaiheessa, kun tilalla on kaikki hyvin. Näin vältetään mahdollisia ongelmatilanteita ja sekavia riitatapauksia.

Maatilan riskienhallinta -koulutus sisältää viisi koulutuspäivää

Toisen koulutuspäivän, joka oli 17.10.2022, aiheena oli omaisuus- ja ympäristöriskit. Siinä käytiin läpi mm. monipuolisesti maatilan sähköturvallisuutta, kotieläintautien riskejä ja miten puhtaan veden saaminen ei enää ole välttämättä itsestäänselvyys. Seuraavassa Maatilan riskienhallinta -koulutuksessa 7.11.2022 paneudutaan talous-, investointi- ja rahoitusriskeihin ja neljännellä kerralla 21.11.2022 kyberturvallisuusriskeihin. Viimeinen koulutuskerta on 5.12.2022, jolloin mietitään yrittäjän omaa hyvinvointia ja siihen liittyviä käytännön vinkkejä nuotiotulen äärellä.

Koulutukset ovat kolmen tunnin jaksoja ja ne toteutetaan hybridinä, eli voi tulla paikanpäälle Saarijärven Biotalouskampukselle tai osallistua verkon kautta. Koulutukset nauhoitetaan, joten koulutuksiin ilmoittautuneet saavat linkin ja voivat kuunnella koulutuksen myöhemmin haluamanaan ajankohtana. Koulutuksista voi poimia itseä kiinnostavat aiheet tai toki mielellään olla mukana kaikissa viidessä.

Koulutuksen edetessä yrittäjät tekevät omalle tilalleen varautumissuunnitelman, johon on olemassa Savonia ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Maavara-hankkeessa tehty pohja.  Ajantasainen varautumissuunnitelma ohjaa miettimään tilan tuotantoprosessit ja niiden riskit mahdollisimman monipuolisesti ja se tehdään ennen kaikkea tilan omaan käyttöön. Suunnitelman laatiminen on avannut yrittäjät näkemään tilansa toimintaa eniten uhkaavat riskit ja auttanut heitä poistamaan riskejä ja samalla parantamaan oman tilansa selviytymismahdollisuuksia.

Osaava Farmari -hanke: kuuden ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden verkosto

Osaava farmari -hanke on opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke. Hankkeen toteuttajina ovat Hämeen, Jyväskylän, Lapin, Oulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen koulutusten tavoitteena on saada maatilayrittäjille kipinä jatkuvaan oppimiseen mm. talous-, yrittäjyys- ja johtamisosaamisessa.

Hankkeen yhtenä suurena antina itse koen myös sen, että olen oppinut tuntemaan kuuden eri ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja kunkin oppilaitoksen vahvuuksia. Yhteisissä tapaamisissa eri kampuksilla ja verkon kautta on ollut hyvä yhteistyön henki, iloinen puheensorina, on oppinut tunnistamaan erilaisia osaajia ja sitä kautta löytämään tarvitsemiaan asiantuntijoita koulutuksiin ja omaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Verkostoituminen on ollut todella antoisaa.

Lähde mukaan kouluttautumaan! Katso lisää: osaavafarmari.fi.

Projektiasiantuntija Hanna Kaihlajärvi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Kuvassa Jamkin Osaava Farmari -hankkeen asiantuntijat: projektipäällikkö, lehtori Jaana Auer, projektiasiantuntija Hanna Kaihlajärvi ja projektityöntekijä Maiju Kurtti