”Se, joka ei ota riskejä, ei juo shampanjaa”

Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumissa inspiroiduttiin yhteisöllisestä kaupunkikulttuurista ja pohdittiin kulttuuri- ja matkailutoimijoiden välistä yhteistyötä.

Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi Jyväskylässä 21.2.2019.

Culture Tourism for City Breakers –hankkeen järjestämässä tilaisuudessa 21.2.2019 puhujavieraina esiintyivät Program Manager Susanna Markkola Culture Finland -ohjelmasta ja kaupunkiaktivisti, tuottaja Jaakko Blomberg, jonka puheesta otsikon sitaatti on poimittu. Blomberg on toteuttanut mm. Illallinen Helsingin taivaan alla ja Kallio Block Party -tapahtumia sekä erilaisia katutaideprojekteja Helsinki Urban Art yhdistyksessä.

Puhujavieraat Susanna Markkola ja Jaakko Blomberg.
Puhujavieraat Susanna Markkola ja Jaakko Blomberg.

Kulttuurimatkailu on yksi nopeimmin kasvavista matkailun osa-alueista, kasvun vuosivauhti on Visit Finlandin mukaan n.15%. Mitkä sitten ovat Suomen ja Keski-Suomen erityiset vetovoimatekijät, joilla kulttuurimatkailupalvelut voidaan myydä? Miten asiakkaiden odotukset ylitetään? Löytääkö asiakas upeat palvelumme ja saako hän ostettua ne helposti verkosta? Näitä ja muita ajankohtaisia aiheita puhujat pohtivat ensimmäisen Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumin keynote -puheenvuoroissa Jyväskylässä.

Markkolan mukaan Culture Finland, kulttuurimatkailun kehittämisohjelma, suosittaa kulttuurimatkailutuotteiden sisällöiksi kohderyhmätutkimuksen perusteella mm. tapahtumia, taideaktiviteetteja, suomalaista elämäntapaa, ruokaa ja arkkitehtuuria. Ajankohtainen ”Live like a local” –trendi mahdollistaa täysin uudenlaisten palvelujen luomisen ja kaupallistamisen.

Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri on noussut, kun vanhoja hierarkkisia toimintatapoja on kyseenalaistettu esimerkiksi tapahtumatuotannoissa, ympäristötietoisuus on kasvanut ja teknologia on kehittynyt. Sosiaalisella medialla on ollut tärkeä rooli viestinnässä, mikä on Blombergin mukaan mahdollistanut suuria ja nopeita tapahtumatuotantoja ja niistä viestimistä sekä välittänyt uusia vaikutteita. Matkailijat hakevat aitoja kokemuksia ja kohtaamisia sekä itsensä haastamista. Myös eettisyys on alkanut vaikuttaa yhä enemmän matkailijoiden valintoihin.

Susanna Markkola rohkaisi yhteistyöhön eri näkökulmista, esimerkiksi käyntikohteiden ympärillä (Alvar Aalto –kohteet Keski-Suomessa, museot), matkailijaa osallistavia palveluja luoden (aistikävelyt, työpajat) tai paikalliskulttuurin kautta (esim. ”heimojen” kautta: karjalaisuus, savolaisuus jne.). Blomberg puolestaan muistutti: ”Done is better than perfect”.

Culture Tourism for City Breakers on ESR rahoitteinen, Hämeen ELY-keskuksen rahoittama, neljän ammattikorkeakoulun yhteinen kulttuurimatkailun ja kulttuurimatkailukoulutuksen kehittämishanke, jota koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu. Muita partnereita JAMK:in lisäksi ovat Haaga-Helia ja LAMK. Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumeita järjestetään Jyväskylässä, Helsingissä ja Lahdessa. Niiden tavoitteena on mahdollistaa kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kohtaamisia, ajatusten vaihtoa sekä auttaa yhteistyössä tuotettujen kulttuurimatkailutuotteiden synnyssä. Kehittäjäfoorumeihin ovat tervetulleita kulttuurimatkailusta kiinnostuneet matkailuyrittäjät, taiteilijat, työryhmät, ammattituottajat ja matkailu- sekä kulttuurituottajaopiskelijat. Opiskelijoita osallistuu kaikkiin foorumeihin osana opintojaan, hakien ymmärrystä toinen toistensa alasta ja kulttuurimatkailupalvelujen tuotteistamisesta. Tuotteistamistyöpajojen työkaluina käytetään mm. Culture Finland -ohjelman luotsaaman Luova Matka –hankkeen Culture Creators -työkaluja. Kevään 2019 foorumien työpajaosuuksissa käsitellään paketointia, työnjakoa, hinnoittelua ja markkinointia. Culture Tourism for City Breakers -hankkeen toinen toimintavuosi on omistettu koulutuksen kehittämiselle.

Jyväskylän toinen kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi toteutuu torstaina 21.3.2019 Nikolainkulmassa, teemanaan Tapahtumat ja festivaalit matkailupalveluina. Keynote -puhujaksi saapuu Kai Amberla Finland Festivalsilta.

Mari Holopainen

Kirjoittaja, Mari Holopainen toimii Jyväskylän ammattikorkeakoululla matkailun ja palvelujen asiantuntijatehtävissä ja Culture Tourism for City Breakers –hankkeen Jyväskylän toteutuksen projektipäällikkönä. Holopainen opettaa matkailuaineita ja on koulutukseltaan myös kulttuurituottaja.

Logokokoelma
Culture tourism for City Breakers -logo

Lähteet:
Blomberg, Jaakko. Luento 1. Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumissa Jyväskylässä 21.2.2019.
Blomberg, J. Yhteisömanagerointi ja uusi kaupunkikulttuuri – Case-esimerkkinä siivouspäivä: http://www.jaakkoblomberg.fi/yhteisomanagerointi-ja-uusi-kaupunkikulttuuri-case-esimerkkina-siivouspaiva/
Markkola, Susanna, Luento 1. Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumissa Jyväskylässä 21.2.2019

Jätä kommentti