Markkinoinnin alan muutostahti on hengästyttävä. Ammattilaisilta vaaditaan laajaa ymmärrystä liiketoiminnasta, asiakkaiden toiveista ja teknologian sekä digitalisaation mahdollisuuksista. Millaista markkinoinnin osaamista yrityksissä tarvitaan tänään? Entä tulevaisuudessa? Jyväskylän ammattikorkeakoululla käynnistyneessä projektissa kartoitetaan osaamistarpeita ja etsitään innovatiivisia opetusmalleja. Tavoitteena on suunnitella innovatiivinen oppimisympäristö, joka vastaisi nopeasti muuttuvan alan oppimisen ja ammatillisen kehittymisen haasteisiin.

Osaamisvaatimukset haastavat jatkuvaan oppimiseen

Markkinoinnin alan asiantuntijuus ja osaamisvaatimukset ovat muuttuneet radikaalisti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana teknologisen kehityksen ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten johdosta. Sosiaalinen media ja digitalisaatio ovat mullistaneet tavan, kuinka ihmiset ja organisaatiot ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja viestivät toisilleen. Muutosten hurja rytmi haastaa opettajia, oppijoita ja ammattilaisia uudistumaan sekä uudistamaan osaamistaan. (Crittenden, Biel & Lovely, 2018; Crittenden & Crittenden, 2015 Cowley, Humphrey & Muñoz, 2020.)

Markkinoinnin koulutus onkin tärkeiden kysymyksen äärellä: millaisia taitoja ja kyvykkyyksiä markkinoinnin alalla tarvitaan lähitulevaisuudessa, kun opiskelijat siirtyvät työelämään? Kuinka pysyä kehityksen aallonharjalla? Miten uudistaa osaamistaan ja ennakoida tulevaa? Yrityksissä puolestaan pohditaan, mistä löytää osaajia (digi)markkinointia kehittämään (Deloitte Insights 2021).

Pienet suuret päätökset muuttavat alaa

Muutokset kumpuavat digitalisaation ja teknologian megatrendeistä, mutta myös yksittäisten yritysten linjauksista. Digijättien päätökset ravistelevat digimainonnan ekosysteemiä syvällisesti. Oiva esimerkki alaa mullistavista pienistä suurista käänteistä on evästeisiin liittyvä muutos. Kukapa olisi vielä muutama vuosi sitten arvannut, että datankeruun kivijalka, kolmansien osapuolten evästeet tulevat katoamaan Chrome-selaimista käyttäjien yksityisyydensuojan suojelemiseksi (Morrison 2021). Myös Apple otti käyttöönsä huhtikuun lopussa iOS 14- käyttöjärjestelmässään läpinäkyvyysominaisuuden (App Tracking Transparency ATT), joka auttaa suojaamaan käyttäjiensä yksityisyyttä (Cross, 2021). Tämä tulee vaikeuttamaan digimainonnan kohdentamista. Nämä muutokset ovat esimerkkejä siitä, kuinka digimarkkinoinnin ammattilaisten on oltava alati valppaita ja ennakoitava yllättäviäkin päätöksiä. Alan seuraaminen ja muutosten ymmärtäminen on tärkeä osa ammattitaitoa.

Teknologiataitoja, liiketoimintaymmärrystä ja luovuutta

Markkinoinnin asiantuntijatyö on usein laajojen verkostojen johtamista, tiimityötä, moninaisen teknologian hyödyntämistä, luovuutta ja rohkeita kokeiluja, data-analytiikkaa sekä laadukasta sisällöntuotantoa (Deloitte Insights 2021). Markkinoijan on kyettävä hyödyntämään työkaluja, jotka muuttuvat jatkuvasti. Alan opiskelijoiden tulisikin omaksua elinikäisen, jatkuvan oppimisen mieli ja asenne opintojensa alusta saakka.

Tällä hetkellä digimarkkinoinnin opintojaksojen perussisältöä ovat mm. somemarkkinointi, data-analytiikan perusteet, sisältömarkkinointi, markkinoinnin automaatio, hakukoneoptimointi, Google Ads ja Analytics, sähköposti- sekä mobiilimarkkinointi. Tulevaisuuden markkinoinnin alaa muuttavia teknologioita ovat esimerkiksi AR (lisätty todellisuus), tekoäly (AI), blockchain-teknologia, dronet, pelillistäminen, koneoppiminen, robotiikka, esineiden internet (IoT), 3D-tulostaminen ja virtuaalitodellisuus (VR) (Crittenden, Biel & Lovely, 2018). On tärkeää, että opiskelijat saavat opintojensa aikana näkymiä myös tulevaisuuden teknologioihin. Digitaalisen markkinoinnin taitojen ja kyvykkyyksien oppiminen on opintokokonaisuuksia läpileikkaava teema, eikä suinkaan yksittäisten opintojaksojen aihe.

FUDIX-projekti vahvistaa oppimisen kytköstä työelämään

Kuva 2: FUDIX-projektin vaiheet, Toni Laajalahti

FUDIX-projektissa rakennetaan digimarkkinoinnin uudenlaista oppimisympäristöä, joka haastaa oppijat soveltamaan teoreettista tietoa käytännön työelämän ongelmanratkaisutilanteisiin keskeisenä osana oppimisprosessia. Projektin kartoitus- ja tutkimustyössä tunnistetaan digimarkkinoinnin osaamisvaatimuksia, innovatiivisia opetusmenetelmiä meillä ja Euroopassa sekä analysoidaan opiskelijoiden oppimiskokemuksia ja palautteita.

Oppimisympäristön kehitystyö ja palvelumuotoilu tehdään tiiviissä yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa, johon kuuluu niin pk-yritysten kuin markkinoinnin alan asiantuntijoita, opiskelijoita sekä yhteistyöoppilaitosten opetushenkilöstöä. Innovatiivisia opetusmenetelmiä pilotoidaan opetuskokeiluin, joissa syntyneitä kokemuksia hyödynnetään oppimisympäristön suunnittelussa ja konseptoinnissa.

Projektissa kehitetään vuorovaikutteinen, aktivoiva digitaalinen oppimisympäristö, joka palvelee digimarkkinoinnin oppimisen tarpeita innostavasti ja lähellä työelämän arkea. FUDIX-oppimisympäristö tulee palvelemaan niin markkinoinnin opiskelijoita kuin markkinoinnin alan ammattilaisia oppimaan ja uudistamaan ”työkalupakkiaan” käytännönläheisin harjoituksin ja tehtävin.

FUDIX – Future Digiexperts -projekti tähtää oivaltavaan oppimiseen ja tulevaisuuden digiosaajien valmentamiseen. Opetusympäristössä haetaan sopivaa tasapainoa teorian ja käytännön osaamisen välille.

Tule seuraamaan matkaamme digimarkkinoinnin oppimisen maailmaan. Kerromme oivalluksistamme, löydöksistämme ja projektin etenemisestä FUDIX-blogissamme.

Kirjoittaja: Maria Pecoraro työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa FUDIX – Future Digiexperts -projektin projektipäällikkönä.

Pääkuva: Unsplash, kuvaaja Marija Zaric

FUDIX-projekti uudistaa digimarkkinoinnin opetusta ja tuo opiskelijoille entistä paremmat työelämätaidot alan työtehtäviin. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projekti käynnistyi 1.3.2021 ja kestää vuoden 2023 elokuun loppuun saakka. Projektin kohderyhminä ovat liiketalouden alan opiskelijat sekä yhteistyöoppilaitosten opettajat sekä alueen pk-yritykset, jotka osallistuvat opetusmallien ja -konseptin kehittämiseen workshopeissa ja opetuskokeiluissa.

Rahoittajalogot Euroopan unioni/Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Cowley, Scott, Humphrey, William & Muñoz, Caroline. 2020. ‘Industry Certifications in Digital Marketing and Media Education: Examination of Perceptions and Use Among Educators’, Journal of Marketing Education 43(2): 189-203.

Crittenden, Victoria & Crittenden, William. 2015. ‘Digital and Social Media Marketing in Business Education: Implications for Student Engagement’, Journal of Marketing Education 37(3): 131-132.

Crittenden, William, Biel, Isabella & Lovely, William. 2019. ‘Embracing Digitalization: Student Learning and New Technologies’, Journal of Marketing Education, 41(1): 5-14.

Cross, Jason. 2021. What is App Tracking Transparency and how do you block app tracking? 29.4.2021. https://www.macworld.com/article/344420/app-tracking-transparency-privacy-ad-tracking-iphone-ipad-how-to-change-settings.html

Deloitte Insights. 2021. Global Marketing Trends: Find your focus. Saatavilla: DI_2021-Global-Marketing-Trends_US.pdf (deloitte.com)

Morrison, Sara. 2021. Google is done with cookies, but that doesn’t mean it’s done tracking you. 3.3.2021. Saatavilla: https://www.vox.com/recode/2021/3/3/22311460/google-cookie-ban-search-ads-tracking