Prosessit ovat keskeisessä roolissa, kun miettimään ohjelmistorobotiikkaa liiketoiminnan kehittämisessä. On hyvä ymmärtää prosessien kehittäminen ja prosessijohtamisen periaatteet, jotta voidaan saada paras mahdollinen hyöty ohjelmistorobotiikasta.

Kun lähdetään automatisoimaan prosessia, prosessin toiminnallisuudet pitää tuntea syvällisesti. Prosessien kehittämiseen kannattaa ottaa mukaan henkilöt, jotka tekevät käytännön työtä prosessissa. Ennen kuin prosesseja kehitetään, ne tulee kuvata työkulkuineen. Kuvaamalla prosessit saamme käsityksen toimista, joita käytännön tasolla tapahtuu.

Prosessit voidaan kuvata esimerkiksi käyttämällä ns. uimaratatekniikkaa. Uimaradoilla voidaan nähdä, kuka tekee, mitä tekee ja missä järjestyksessä tehtävät suoritetaan. Prosessit pitää kuvata niin kuin ihminen tekee työnsä, koska muuten ei voida määritellä robotille kohdennettavia työtehtäviä. Tätä prosessien kuvaamisen vaihetta voidaan kutsua nykytilan kuvaamiseksi, koska ensimmäisessä vaiheessa prosessit dokumentoidaan tämänhetkisen työnkulun mukaisesti. Visualisoidusta prosessikuvasta voidaan hahmottaa, mikä toimii jo ja mikä taas vaatii kehittämistä.

Prosessin kuvaamisen jälkeen lähdetään miettimään yksityiskohtaisemmin vielä työvaiheita, joita prosessiin liittyy. Yksityiskohtaiset työvaiheet tarkoittavat esimerkiksi kuvausta siitä, mitä järjestelmiä ihminen käyttää. Tulevalle robotille pitää määritellä käyttäjätunnukset, joiden avulla se kirjautuu tiettyyn järjestelmään. Nämä yksityiskohtaiset työvaiheet muodostavat vaatimusluettelon tulevalle robotille.

Kun lähdetään mallintamaan, kehittämään ja ottamaan automaatiota käyttöön robotiikan avulla, pitää ottaa huomioon monia asioita. On tärkeää huomioida jo lähtötilanteessa, että kokonaisuus ja sen kehittäminen vaatii aikaa. Kun prosessit on kuvattu ja vaatimusmäärittely tehty, voidaan törmätä teknisiin haasteisiin. Tarvitaan monenlaista asiantuntijuutta tiimiin, jotta saadaan hyvä lopputulos aikaan.

Prosessien automatisoinnissa robotiikan avulla on hyvä kuitenkin pitää mielessä, että ihminen ei ole edelleenkään tarpeeton. Prosessissa voi tapahtua virhetilanteita ja näitä tilanteita varten tarvitsemme prosesseihin ihmistä ja hänen kykyään korjata virhetilanteita.

Erica Svärd Jamk

Kirjoittaja: Erica Svärd, asiantuntija Robotti tuli töihin -projekti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Artikkelin pääkuva: Canva Pro / Getty Images

Robotti tuli töihin on Keski-Suomen alueella 1.4.2019–30.6.2022 toteutettava ESR-projekti, jossa vastataan pk-yritysten tarpeisiin ottaa käyttöön liiketoimintaa tehostavia robotiikan ja automaation ratkaisuja henkilöstön kannalta kestävällä ja tuloksellisella tavalla. Projektin toteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY.

Voit käydä tutustumassa Robotti tuli töihin -projektiin osoitteessa jamk.fi/rtt.

Rahoittajalogot Euroopan unioni/Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lue lisää ohjelmistorobotiikasta:

Ohjelmistorobotiikka liiketoiminnan tukena