Ammatillisen koulutuksen johtajille koulutusta Addis Abebassa

Kouluttajia TECIP-hankkeen koulutuksessa

Tänä keväänä TECIP-projektin koulutus- ja kehittämistyö Etiopiassa on edennyt myös yhteistyöhön paikallisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden johdon kanssa, kun Addis Abebassa käynnistettiin 16.3. johdolle suunnattu koulutus. Koulutus perustuu alueellisiin toimintasuunnitelmiin inkluusion edistämisestä ammatillisissa oppilaitoksissa.

ammatillisten oppilaitosten johtajia TECIP-hankkeen koulutuksessa Etiopiassa
Koulutuksen osallistujia, ammatillisten oppilaitosten johtajia, Addis Abebassa maaliskuussa 2019.

Koulutus käynnistyi sillä, että johtajat esittelivät valmistelemansa toimintasuunnitelmat. Niissä kuvataan alueellista viranomaisten ja opettajien kouluttamista, alueellisten resurssikeskusten käynnistämistä sekä oppilaitosten infrastruktuurin parannuksia, kuten WC-tilat ja rampit.

Etiopiassa tukitoimet keskitetään lähinnä näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisiin opiskelijoihin.

 

Kirjoittaja ja lisätietoja: Maija Hirvonen, ammatillinen opettajakorkeakoulu