Ammatillisista opettajista maistereita Kosovossa

Ainutlaatuinen ”VET MA Programme” käynnistyi lokakuun puolivälissä Pristinan yliopistossa. JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut mukana kehittämässä maisteriohjelmaa vuoden 2015 alusta Tempus-rahoitteisessa Modenizing Teacher Education at University of Pristina – hankkeessa.  Koulutusohjelma akkreditointiin syyskuussa 2016 ja toteutus aloitettiin pian sen jälkeen. Koulutusohjelmaan valittiin 38 opiskelijaa 116 hakijasta.

Aivan uuden koulutusohjelman aloittamisessa on vastassa monenlaisia asioita ja kysymyksiä, jotka mietityttävät sekä opettajia että opiskelijoita. Pääsimme työskentelemään Pristinan yliopiston opettajienkouluttajien kanssa heti koulutuksen alkumetreillä. Pohdimme yhdessä ajankohtaisia toteutukseen liittyviä näkökulmia, mm. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimista, opiskeluprosessin ja opetusharjoittelun ohjaamista sekä jatkuvaa koulutuksen laadun arvioimista.  Systemaattinen koulutuksen arviointi on varsin tärkeää, kun ammatillisten opettajien maisteriohjelma on täysin uusi. Arviointi tuottaa arvokasta tietoa siitä, miten opetussuunnitelman laatimisessa ja koulutuksen toteuttamisessa on onnistuttu.

Oli tosi mukavaa päästä työskentelemään opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelijat ovat aikuisia, joiden koulutus- ja kokemustaustat vaihtelevat samaan tapaan kuin meillä Suomessa. Erilaiset taustat ja lähtökohdat ovat voimavara koko ryhmälle ja myös opettajankouluttajille.  Opiskelijoille HOPS on yksi ensimmäisistä tehtävistä ja niinpä saimme hyvän tilaisuuden kertoa meidän käytänteistämme sekä HOPSiin liittyvistä periaatteista. Ainutlaatuiseksi tilanteen teki se, että oma opiskelijamme Armi Hirvonen pääsi tekemään yhden osan opetusharjoittelustaan tämän ryhmän kanssa Erasmus Global-rahoituksen avulla.

Olemme näköalapaikalla seuraamassa ja tukemassa ammatillisten opettajien maisteriohjelman käynnistymistä ja toteutusta vielä tämän lukuvuoden ja ensi syksyn. Sparrausprosessiin liittyvät keskustelut opettajienkouluttajien kanssa sekä työskentely maisterikoulutuksen opiskelijoiden kanssa. Näissä tilanteissa jaamme kokemuksiamme ja hyviksi havaittuja käytäntöjä ammatillisten opettajien kouluttamisesta Suomessa. Erilaiset kohtaamiset maisteriohjelman tiimoilta ovat antoisia puolin ja toisin. Aina opitaan uutta!

eila

Ammatillisen opettajakorkeakoulun projektipäällikkö Eila Burns hahmottamassa, missä nyt mennään hankkeen kokonaisuudessa.

palikat2

Yhdessä työskentely käynnistettiin ”palikkahaasteella”.

kuva30

Työpäivä on päättynyt ja aurinko laskee kupoleiden taa.
Matkalla mukana olivat Eila Burns, Irmeli Maunonen-Eskelinen ja Armi Hirvonen.

Teksti: Irmeli Maunonen-Eskelinen
Kuvat: Irmeli Maunonen-Eskelinen ja Eila Burns