Asiantuntijaverkostojen rakentaminen tärkeää jo opiskeluaikana ICT-alalla

ICT-alalla koulutuksen ja työelämän välisten raja-aitojen madaltaminen ja opiskelijoiden työelämään siirtymisen sujuvoittaminen ovat olleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun LIPPA-projektin keskeisiä tehtäviä. Olemme järjestäneet erilaisia luovia ja innovatiivisia sparraus- ja keskustelusessioita niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea opinnoista työelämään siirtymiseen. Opiskelijatapahtumissa taas opiskelijat ovat voineet verkostoitua työelämän edustajien kanssa ja saaneet käytännönläheisiä vinkkejä, jotka auttavat työn tai harjoittelupaikan hakemisessa sekä työuralle siirtymisessä. Esimerkiksi vuoden 2022 Kitkan poisto 1 – ja 2 -tapahtumat olivat suosittuja opiskelijoiden keskuudessa.

Olemme kehittäneet myös opiskelijoiden vertaismentorointia, jossa kokeneemmat, työelämärajapinnalla toimivat opiskelijat mentoroivat kokemattomampia ja sillä tavoin helpottavat työelämään siirtymistä.
Näiden hyvien kokemusten pohjalta päätimme LIPPA-toimijoiden kesken, että myös IT-Instituutissa toimivan Relaamon toiminnan kehittäminen voisi olla yksi hyvä toimenpide syksyllä 2023. Relaamo on IT-alan opiskelijoiden oma yhteisöllinen oleskelu- ja kohtaamispaikka. Siitä voisi jatkossa tulla tärkeämpi osa opiskelijoiden keskinäistä sekä yritysten suuntaan verkostoitumista.

Relaamon työpäivässä mm. Jamkin alumnien pitämiä yritysesittelyjä sekä CV-paja. Toiminnassa on ollut mukana Jamkin ohjauksen asiantuntijoiden lisäksi yhteistyökumppaneita mm. Nodeonista, Combitechista, Netumista, Teliasta ja Insinööriliitosta.

Relaamo – luokan perältä opiskelijoiden monitoimitilaksi ja kotipesäksi

IT-alan opiskelijoiden käytössä oleva Relaamo on jo useita vuosia toiminut oleskelupaikkana ja tilana, johon voi tulla tekemään läksyjä, pelailemaan pelejä tai muuten vaan viettämään aikaa. Relaamon vastuuopettajana toimii Tuula Kotikoski ja paikalla on yleensä myös toiminnassa avustavia opiskelijoita, ”assareita”, kuten Relaamossa sanotaan. He avustavat toiminnan suunnittelussa ja ovat paikalla kohtaamassa ja auttamassa opiskelijoita. Kun toimintaa ryhdyttiin kehittämään, tavoitteena oli nostaa Relaamon toimintaa ”uudelle tasolle”: lisätä opiskelijoiden vertaismentorointia, kehittää uusia ja innovatiivisia tapoja tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja saada mukaan myös ne opiskelijat, jotka eivät yleensä tule mukaan opiskelijatapahtumiin. Valmiiksi opiskelijoiden tuntema paikka ja toimintamalli tuntui luontevalta uusienkin kokeilujen alustaksi ja tapahtumapaikaksi.

NiceICT-tapahtumassa Paula Puhilas (Tivia Keski-Suomi pj), Katri Minkkinen (Kela) ja Johanna Kaihlavirta (Nordcloud) kertomassa omista urapoluistaan naisena IT-alalla.

Syksyllä 2022 Relaamoon saatiin myös lisää assareita, jotka auttavat suunnittelussa ja suunnitelmien toteuttamisessa. Heistä kaksi on kansainvälisen TIC-ryhmän edustajia, jotta myös englanninkielistä ohjelmatarjontaa voitaisiin laajentaa TalentBoost-projektin kanssa toimivaksi yhteistyöksi. Ohjelmaa tarjottiin kaksikieliselle opiskelijajoukolle ja kielen vaihto englanniksi sujui kitkatta kaikilta, niin opiskelijoita kuin vierailtamme.

Relaamo toimi aiemmin Jamkin Piippukadun kampuksella, Dynamon luokassa D334. Kun tilaa tarvittiin muuhun käyttöön, tarjosi tämä onnellinen sattuma mahdollisuuden muuttaa parempiin tiloihin Turbiini-rakennuksen 2. kerroksen aulaan. Tiloissa oli jo aiemmin toiminut Jamkin WimmaLab, minkä myötä Relaamo sai käyttöönsä tapahtumien tarjoilujen järjestämistä helpottamaan muun muassa jääkaapin ja kahvinkeittimen. Tuula ja hänen ”pääassarinsa” Hanna Salminen siirtyivät toimimaan näissä uusissa tiloissa.

Muutossa järjestettiin Turbiinin tilaan lukollisia kaappeja, opasteet oville, ja kaikki konsolipeli- ja lautapelivälineet siirrettiin uusiin tiloihin käytettäväksi samoin kuin aiemminkin. Yrityskumppanimme Combitech lahjoitti meille neljä läppäriä opiskelijoiden käyttöön, mikä myös paransi huomattavasti Relaamon käyttöastetta, kun kotitehtäviä ja ryhmätöitä voitiin nyt tehdä myös niiden avulla. Kaikilla ammattikorkeakouluopiskelijoilla ei valitettavasti ole omaa kannettavaa tietokonetta, joten nämä ensiapuna lahjoitetut koneet toimivat erinomaisesti.

Projektin toimenpiteiden edistämistä Relaamossa

Yritysvierailulla Nodeonissa Lari Väänänen & Suvi Hokkanen ja Nodeonin Jamkin alumnit kertoivat urapoluistaan ja työstään.

Syksy 2022 käynnistyi LIPPA-projektin toimenpiteiden miettimisellä suhteessa Relaamo-toimintaan: miten opiskelijoiden työelämätaitojen sparraukseen liittyvät toimet istuisivat ja voisivat toteutua toiminnassa syksyllä? LIPPA-projektissa opiskelijoita kannustetaan ja rohkaistaan kohti työelämää tekemällä alan työelämää tutummaksi esimerkiksi rekrytointi- ja työelämätaitoja vahvistavissa tapahtumissa ja yritysvierailuissa, vertaismentoroinnilla sekä ohjauksella ja sparrauksella. Kokonaisuuteen kuuluu myös työllistymistä edistävää opiskelijoiden oman osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Valmistumisessa ja opintojen edistymisessä opintojen loppuvaiheessa on tuettu opinnäytetyöpajoilla ja ohjauksella.

Päätimme assareitten kanssa tehdä ensin oman ohjelmaluonnoksemme ja LIPPA-toiminnan syksyn suunnittelun edistyessä kytkeä toimintojamme yhteen esimerkiksi Relaamon avajaisten ja työpäivän sekä pikkujoulu-, Kitkan poisto -tapahtuman ja yritysvierailujen muodossa.

Haasteenamme oli jo aiempina vuosina tiedottaminen Relaamon tapahtumista: tuntui, että viestimme eivät edelleenkään tavoittaneet kaikkia IT:n opiskelijoita, vaikka käytimme julisteita, Teams-kanavaa, Discordia ja LIPPA-Instagramia sekä sähköpostia. Keväällä 2023 haluaisimme tavoittaa kaikki IT:n opiskelijat, mukaan lukien myös monimuoto-opiskeluryhmät, joille meidän aikataulumme voivat olla haastavia työssäkäynnin vuoksi.

Kun Relaamon toiminnasta tehtiin palautekysely joulukuussa, olivat kommentit erittäin positiivisia ja kannustavia. Relaamo nähdään IT-opiskelijoitten ”kotipesänä”, jossa voi tehdä tehtäviä yksin tai ryhmässä – kotitehtäviin saa assareilta myös apua ja sparrausta (läppärit kovassa käytössä) – pelailla, osallistua erilaisiin tapahtumiin niin yritysten kuin alumnien kanssa, keittää kahvit/teet ja viettää hyppytunnilla aikaa, ottaa nokoset ja niin edelleen. Opiskelijoilta kysyttiin palautteessa myös toiveita Relaamon jatkokehittelyyn. Esille nousi käytännönläheisiä toiveita kodinomaisuudesta, useammasta tietokoneesta opiskelijoiden käyttöön, isommasta pingispöydästä ja kulkukorteista ovien avaamiseen.

Vuonna 2023 Relaamo-toiminta jatkuu osana IT-Instituutin normaalia toimintaa periaatteella ”jokaiselle jotakin”. Yhteistyö LIPPA-projektin kanssa jatkuu, vaikka sille ei ole projektissa enää keväällä varattuna erillisiä resursseja. Toiminnan kustannuksista vastaa IT-Instituutti. Esimerkiksi assareille maksetaan pientä korvausta työstä. Assareiden merkitys on jatkossakin tärkeä muiden opiskelijoiden vertaistukijoina ja mentoreina.

Tulemme edelleen järjestämään kohtaamisia opiskelijoiden ja yritysten välille ja sparraamme työnhakuasioissa. CV- ja haastattelupajoja on luvassa, ja myös alumnivierailuja jatketaan, koska ne ovat olleet suosittuja. Ohjelmassa on myös rentoutumishetkiä, peli-iltoja ja teemallisia iltamia. Meistä nämä kohtaamiset ovat olleet erittäin arvokkaita ja niitä haluamme jatkaa.

ESR-logot

LIPPA – Laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti, jossa kehitetään ICT-alan koulutusta työelämärajapinnalla sekä parannetaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään.​

Kirjoittajat:

Tuula-Harriet Kotikoski, IT-Instituutin Relaamon vastuuopettaja ja LIPPA-projektin asiantuntija, lehtori, opetutor ja harjoittelunohjaaja, IT-Instituutti ja Jamkin Kielikeskus

Annu Niskanen, projektipäällikkö ja lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu