Avaintaitoja Angersissa

Aikuisten työelämävalmiuksiin keskittyvä Key Tutors -hanke käynnistyi viiden partnerin voimin Loire-joen laaksossa. Ranskalainen koordinaattori, Familles Rurales -organisaatio oli järjestänyt kahden päivän kick off -seminaarin viehättävässä ranskalaisessa Angersin kaupungissa.

Key Tutors -hankkeessa kehitetään menetelmiä tunnistaa ja arvioida aikuisten työelämävalmiuksien kannalta oleellisia osaamisalueita liittyen elinikäisen oppimisen kahdeksaan avainosaamisalueeseen. Hankkeessa tuotetaan materiaalia työelämävalmiuksia kehittävän, osaamisperustaisen ohjauksen ja koulutuksen tukemiseksi.

Suorana kohderyhmänä ovat syrjäytymisuhan alla olevien aikuisten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuten työpajaohjaajat ja sosiaaliohjaajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat työpajoihin osallistuvat, tukea osaamisensa kehittämisessä ja työllistymisessä tarvitsevat aikuiset.

Kick off -seminaarissa täsmensimme koko projektin aikataulun ja tarvittavat toiminnat projektin eri vaiheissa.  JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun edustajina olivat Eila Burns ja Marja Olsonen.

Key Tutors -hanke on saanut rahoituksen EU:n Erasmus+/Strategiset kumppanuushankkeet -ohjelmasta. Hanke toteutetaan Ranskassa, Espanjassa, Puolassa, Liettuassa ja Suomessa aikavälillä 1.9.2015–31.8.2017.

 

Kuva: Seminaarin osallistujat Angersin kaupungin järjestämällä vastaanotolla
Kuva: Seminaarin osallistujat Angersin kaupungin järjestämällä vastaanotolla

Suomessa keskitymme hankkeen kehittämistyössä aikuisten työpajaympäristöissä kahteen avainosaamisalueeseen kahdeksasta: digitaaliset taidot sekä aloitekyky ja yritteliäisyys. Kumppanimaissa keskitytään muihin osaamisalueisiin (viestintä äidinkielellä, viestintä vierailla kielillä, matemaattinen osaaminen sekä perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, oppimistaidot, sosiaaliset ja kansalaistaidot, kulttuurin ilmaisumuodot).

Hankkeen tuotoksissa kaikki osaamisalueet vedetään yhteen ja tuotokset ovat saatavilla hankkeen päättyessä sekä englanniksi että kansallisilla kielillä.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa partnerit käynnistävät tahoillaan avaintaitojen arviointivälineiden kehittely yhdessä paikallisten  tahojen kanssa. Seuraava kansainvälinen projektitapaaminen on Jyväskylässä 16.-20.5. 2016, jolloin vietetään intensiivinen viikko avaintaitojen arvioinnin parissa.

Teksti: Marja Olsonen
Kuvat: Eila Burns ja Key Tutors -hanke

Jätä kommentti