Erityistä tukea tarvitsevien työtä tunnetuksi – raitiovaunussa

ERASMUS+-hanke ”SEN Employment Links” (2015-2017) on kolmen maan (Suomi, Tsekki ja Englanti) yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä.

Northamptonin yliopiston koordinoimassa hankkeessa paitsi kerätään ja levitetään tietoa työllistymisen hyvistä käytänteistä, myös luodaan työkaluja työnantajille työllistämisen tueksi ja erityistä tukea tarvitsevien työnhakuun.

Yhtenä osana hyvien käytänteiden levitystä on ollut kiertävä posterinäyttely, jossa Suomen osalla esitellään mm. JAMK:ssa jo vuosia työssäkäyneen Mika Peräsen työpolkua. Kaikissa kolmessa partnerimaassa laaditut posterit kiersivät toukokuun 2016 Brnossa (Tsekki) raitiovaunulinjan nro 1 seinillä, jossa kiireiset työmatkalaiset saivat ihailla kuvauksia osaajista ja heidän onnistuneista työllistymisen tarinoistaan.

Tässä Mikan tarina Tsekin kielellä:

senel_poster-mika-czTeksti Maija Hirvonen
Kuvat SENEL