Esimies muutostarinan rakentajana – pisteet dialogisuudesta!

JAMKin opekorkean VERME²-hankkeessa pilotoidun oppilaitosjohdolle  suunnatun Esimies muutostarinan rakentajana -koulutuksen tavoitteena oli luoda ammatillisen koulutuksen keskijohdon esimiehille toimintamalleja, joilla tuetaan esimiehiä ammatillisen koulutuksen uudistumisesta nousevien haasteiden keskellä vertaisryhmätyöskentelyn avulla. Pilotissa arvioidaan vertaisryhmämuotoisen toiminnan soveltuvuutta erityyppisten johtamisen haasteiden tukemiseen ja tutkitaan esimiesten mahdollisuuksia yhteisöllisten onnistuneiden muutostarinoiden tuottamiseen. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat olleet mm. merkityksellisten keskustelujen fasilitointitaidot, vertaisuuden hyödyntäminen sekä dialogisuus.

Koulutukseen osallistuneet Tredun koulutuspäälliköt hyödynsivät valmennuksissa saamaansa osaamista Tredun esimiekahvila-toiminnassa. Seuraavassa he kertovat itse pilotointikokemuksistaan:

Tredun esimieskahviloiden dialogisuus sai kiitosta

Kevään aikana Tredun esimiehet ovat kokoontuneet kolme kertaa järjestettyihin esimieskahviloihin pohtimaan, miten strategiset painopisteet toteutuisivat arjessa ja miten päivittäistä toimintakulttuuria voitaisiin muuttaa asetettujen tavoitteiden vaatimalla tavalla. Yhteistä ymmärrystä luotiin tasavertaisen dialogin, aidon kuuntelemisen ja merkityksellisten keskustelujen avulla – arjen näkökulmaa painottaen.

Esimieskahvilat ovat osa Tredun johtamisen ja esimiestyön kehittämisohjelmaa ja ne toimivat esimiesten vertaisoppimisen ja kokemusten jakamisen foorumina. Tämän kevään esimieskahviloiden teemana on ollut dialogisuus, lähiesimiestyön vahvistaminen muutosten keskellä sekä Tredun uuden strategian toteutuminen arjen työssä.

Muutosten keskellä on hyvä muistaa, että johtajuus toteutuu vuorovaikutuksessa. Yhteisen ymmärryksen, uudenlaisen ajattelun, tai oivallusten toteutuminen tarvitsee syntyäkseen luottamuksellista ilmapiiriä ja tasavertaista sekä rakentavaa tapaa keskustella, eli dialogia. Yksimielisyys ei silti ole välttämätöntä yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Tärkeintä on uskaltautua aitoon vuorovaikutukseen.

JYMY-projektin esimiehet kannustavat dialogiin

OPH:n rahoittaman JYMY – Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä -projektin kehittäjäesimiehinä toimivat Vesa Helminen, Sami Huntus, Petri Murtovaara ja Hilkka Pöyliö ovat rohkeasti laittaneet itsensä kevään esimieskahviloissa peliin. He ovat olleet mukana esimieskahviloiden suunnittelussa ja jakaneet JAMKin Esimies muutoksen rakentajana – johtamisvalmennuksessa oppimiaan oivalluksia sekä kokeiluttaneet dialogisia keskustelumenetelmiä kollegoidensa kanssa.

Onhan se aina haastavaa asettua kollegoidensa eteen jakamaan johtamisoivalluksiaan, mutta näissä esimieskahviloissa on huomannut sen, että kaikilla meillä on arjessa samansuuntaisia haasteita. Reformijargonin sijaan meidän kannattaa esimiehinä asettua samaan rinkiin henkilöstön kanssa ja herkällä korvalla kuunnella ja luoda yhdessä ymmärrystä siitä, miten muutosten keskellä päästään eteenpäin. Muutoksessa tarvitaan meidän kaikkien asiantuntemusta, toteavat Vesa, Sami, Petri ja Hilkka yhdestä suusta.

Merkityksellisiä keskusteluja on esimieskahviloissa opittujen menetelmien avulla käyty myös henkilöstön kanssa. Kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Esimieskahviloita jatketaan syksyllä

Palautteet kevään esimieskahviloista ovat olleet rohkaisevia ja kahviloita on tarkoitus jatkaa syksyllä. – Olemme onnistuneet syventämään keskusteluja ja pureutumaan teemoihin perusteellisemmin vertaisoppimisen avulla. Syksyllä kahviloita fasilitoivat uudet henkilöt, mutta samalla vertaismentoroinnin ja -oppimisen periaatteella on hyvä jatkaa, toteaa johtamisen kehittämisohjelmasta vastaava kehittämispäällikkö Tiina Kauma.

 

Teksti: Jaana Raukola, Tredu  sekä Riikka Michelsson, JAMK AOKK
Kuva: Riikka Michelsson

Jätä kommentti