HOPE yhdistää nepalilaisia, vietnamilaisia ja suomalaisia

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut mukana Nepalissa ja Vietnamissa toteuttamassa HOPE-hanketta yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa. Partnereina ovat St.Xavier’s College ja Lalitpur Nursing Campus Nepalista sekä Hue University, Medicine and Pharmacy Vietnamista. HOPE-hankkeen rahoitus tulee ulkoministeriön North-South-South-ohjelmasta.


Kuva: HOPEn kantavana voimana on ollut yhteinen tahto viedä asioita eteenpäin oppien partnerimaiden koulutus- ja oppimiskulttuurista.

HOPEssa on järjestetty opiskelija- ja opettajavaihtoja Nepalin, Vietnamin ja Suomen välillä sekä intensiivikursseja. Intensiivikurssien teemoina ovat olleet opetus- ja tutkimusmenetelmät sosiaalityön ja sairaanhoidon yhteisölähtöisessä koulutuksessa.

HOPE II arvioitiin Huessa marraskuussa 2012

HOPE-hanke käynnistyi jo vuonna 2007 valmistelevalla vaiheella, jota seurasi HOPE I ja nyt arvioinnissa ollut HOPE II. Hankkeen tavoitteena on ollut sosiaalityön ja sairaanhoidon koulutuksen kehittäminen. Osana kehittämistä on ollut opetushenkilöstön pedagoginen koulutus.

HOPE II arviointityöpaja pidettiin Huessa Vietnamissa loka-marraskuun vaihteessa 2012. Mukana ammatillisesta opettajakorkeakoulusta olivat lehtorit Mari Kolu ja Tuovi Leppänen.


Kuva: Arviointiin osallistuivat kaikkien partnereiden edustajat
.

Viikon aikana keskusteltiin HOPE II vaiheen jäljellä olevista vaihdoista, arvioitiin kuluneen hankkeen onnistumista ja valmisteltiin HOPE III hakemusta.

Arvioinnissa todettiin, että hankkeen toimet olivat toteutuneet suunnitellusti. Erityisesti myönteistä palautetta olivat saaneet intensiivikurssit Nepalissa ja Vietnamissa, joita on ollut yhteensä kolme. Kehittämistarpeeksi todettiin mm. opiskelija- ja opettajavaihtojen ajankohdat sekä integroituminen partnerikorkeakoulujen opetukseen.


Kuva: HOPE III suunnittelua teimme maakohtaisissa ryhmissä.  Kuvassa vasemmalla Radha Devi Bangdel ja Fr. Arul Nepalista.  Oikealla Dr. An, Dr. Bind ja Dr. Lan sekä nuoria opettajia Vietnamista.

Hankkeen myötä olemme saaneet tehdä yhteistyötä aivan mahtavien vietnamilaisten ja nepalilaisten kollegoiden kanssa. Uutta on opittu puolin ja toisin niin ammatillisesti kuin kulttuurisestikin. Nyt HOPE III -hakemuksen ollessa vireillä tuntuu, että olemme päässeet hankkeen kasvukivuista, saaneet yhteistyölle rakenteita, sujuvuutta ja syvyyttä.

Jos saamme hankkeelle jatkoa, kohtaamme partnereiden kanssa jälleen ensi vuoden puolella. Toivottavasti monikulttuurinen yhteistyömme saa jatkoa! Päivitämme tilanteen varmasti myös tänne blogin puolelle, kun meillä on jälleen uutta kerrottavaa.

Teksti ja kuvat: Mari Kolu ja Tuovi Leppänen