”Lopussa kiitos seisoo” -sanonta toteutui Egyptin Twinning-hankkeessamme kirjaimellisesti. Kahden ja puolen vuoden aikana ehdittiin kokea paljon, mutta yllätykset ja haasteet selätettiin viimeistään loppuvaiheen huimalla työtahdilla.

Alkuvuonna 2013 alkanutta EU:n rahoittamaa Twinning-hankkeessa Egyptissä voidaan pitää eräänlaisena aluevaltauksena ja uusien urien avaajana JAMKissa. JAMKille uutta olivat projektin rahoitusmuoto, kohdemaa, kumppanit ja aihesisältö, joka liittyi koulutusjärjestelmän arvioinnin ja koulutuksen arvioiden toiminnan kehittämiseen. Kyseessä oli myös koko Suomen ensimmäinen koulutusalan Twinning-hanke.

Varsin vaikuttavan virallisen nimen omaava hanke (”Strengthening the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Institutional Capacity (NAQAAE) with a View to Improving the Accreditation and Quality Assurance Education System”) on nyt siis saatu varsin onnistuneesti päätökseen. Projektityössä kohdeorganisaationa oli paikallinen arviointiorganisaatio NAQAAE, joka jatkaa työtä maan koulutuksen kehittämiseksi.

Kuohuntaa ja muutoksia

Hankkeen alkuvaiheet sujuivat suunnitellusti eri kulttuurien toimintatapoja opetellessa. Vuoden 2013 kesällä Egyptissä kiihtynyt yhteiskunnallinen kuohunta oli kuitenkin vähällä johtaa projektin keskeyttämiseen. Paikallisen Twinning-asiantuntijan vaihtumisen aiheuttamat hallinnolliset toimet ja hankkeen jatko-aikahakemus paljastivat mitä seuraa, kun yhdistetään EU:n byrokratia egyptiläiseen hallintokulttuuriin.

Kaikesta edellä mainitusta johtuen hankkeen toteutuminen oli jäänyt pahasti jälkeen aikataulustaan. Lokakuussa 2014 JAMKn uusi Twinning-asiantuntija Reijo Aholainen pääsi aloittamaan työnsä Kairossa.

Reijo-Youhansen-varajohtaja
Kuva: Hankkeen loppukiriin vahvasti vaikuttaneet paikallinen asiantuntija Reijo Aholainen ja NAQAAE:n johtaja, professori Youhansen Eid.

Egyptiläisen yhteistyökumppanin NAQAAEn uutena johtajana puolestaan oli aloittanut tohtori Youhansen Eid. Mr. Reijo, kuten häntä Egyptissä kutsuttiin, ja Dr. Youhansen aloittivat yhdessä egyptiläisten, saksalaisten ja suomalaisten kollegojensa kanssa määrätietoisen työn kohti hankkeen tavoitteita, vaikka hankkeen saamasta jatkoajasta huolimatta asetettujen tavoitteiden toteutuminen näytti vain kaukaiselta haaveelta.

Uudessa tilanteessa kaikki hankeosapuolet – NAQAAE, saksalainen kumppani DAAD ja tietysti JAMK – sitoutuivat vielä entistäkin vahvemmin hankkeeseen ja kiihtyvällä vauhdilla hankkeen tavoitteet alkoivat tulla todeksi. Tämän työtahdin ja yhteen hiileen puhaltamisen ansiosta lopulta kaikki sovitut opintovierailut, työpajat, seminaarit ja materiaalit toteutuivat.

Loppuseminaari egyptiläisellä joustavuudella

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Kairossa 29.7. Loppuseminaariin oli kutsuttu arvovaltainen joukko Egyptin koulutuksen ja koulutuksen arvioinnin asiantuntijoita. Puhujiksi oli lupautunut jopa neljä ministeriä. Lienee tyypillistä paikalliselle kulttuurille, että seminaarin ohjelma muuttui moneen kertaan viime hetkillä. Yksikään ministereistä ei saapunut paikalle.

Yhtä paikalle lupautunutta suurlähettilästä odoteltaessa tilaisuuden alku myöhästyi lähes tunnilla ja NAQAAEn johtaja tohtori Youhansen Eid oli saanut Egyptin presidentiltä edellisiltana kutsun toiseen tilaisuuteen. Niinpä hän pystyi olemaan paikalla vain osan aikaa.

Untitled-1
Kuva: Hankkeen tunnelmia matkan varrelta ja loppuseminaarista

Jossakin muualla nuo poikkeamiset olisivat saattaneet johtaa tilaisuuden epäonnistumiseen, mutta ei Egyptissä. Egyptiläinen toimintakulttuuri on joissakin tilanteissa äärettömän joustava. Yleisö ei hermostunut ja kun tilaisuus lähti käyntiin, niin kaikki sujui erinomaisesti. Oli miellyttävää seurata, kun rehtori Jussi Halttusen hymy vain leveni ja leveni sitä mukaa, kun puheenvuoroissa ja esitelmissä tuotiin esille hankkeen erinomaisia tuloksia.

Loppuseminaarissa voitiinkin yhdessä rahoittajan edustajien ja paikallisten NAQAAEn kumppaneiden kanssa todeta hankkeen olleen suuri menestys. Sekä laadulliset että määrälliset tavoitteet saavutettiin. Merkittävää oli myös NAQAAEssa kehittynyt tietoisuus jatkuvan kehittämisen ja parantamisen merkityksestä. Lisäksi hankkeen aikana syntyi erinomaisia yhteistyöverkostoja, jotka luovat mahdollisuuksia uusien yhteistyökuvioiden aloittamiseen.

Loppuseminaari_porukka.jpg
Kuva: Vasemmalta oikealle saksalainen kumppanimme Junior Project Leader Peter Webers (BMBF), projektijohtaja Heikki K. Lyytinen, projektikoordinaattori Tuire Mäki, paikallinen asiantuntija Reijo Aholainen, JAMKin rehtori Jussi Halttunen ja komponenttijohtaja Jorma Sinkkonen. Kiitos kuvasta Suomen suurlähetystölle.

Loppuseminaariin osallistuivat egyptiläisten kumppaneiden lisäksi projektijohtaja Heikki K. Lyytinen, Kairossa työskentelevä Twinning-asiantuntija Reijo Aholainen ja rehtori Jussi Halttusen johdolla JAMKin Twinning-hanketiimi, Tuire Mäki ja Jorma Sinkkonen sekä saksalaisia kollegoita.

Sitoutumista ja ystävyyttä

Sekä loppuseminaarin että sitä edeltävän ohjausryhmän kokouksen ja palauteseminaarin aikana oli selvästi havaittavissa sitoutuminen, joka kasvoi koko ajan hankkeen edetessä. NAQAAEssa hanketta arvostettiin ja huolimatta hankkeen vaatimasta huomattavasta lisätyöstä, hankkeen edellyttämät kehittämistoimenpiteet tehtiin.

Myös egyptiläisten ystävällisyys ja vieraanvaraisuus tulivat vahvasti esille. Hankkeen aikana syntyi paljon ystävyyssuhteita molemminpuolisten vierailujen ansiosta kaikkien hankeosapuolten välille. Kiitos sosiaaliselle medialle, monet ystävyyssuhteet jäävät elämään sekä Facebookissa että LinkedInissä.

JAMKin Twinning-hankkeen aktiviteetit ovat siis nyt ohi. Reijo Aholainen on lopettanut työnsä Kairossa ja palannut Egyptistä koti-Suomeen. Jäljellä on vielä hallinnollisia tehtäviä, kuten loppuraportin viimeistely. Valmisteilla on myös julkaisu, johon kirjataan hankkeessa mukana olleiden henkilöiden kokemuksia hankkeesta. Työskentely egyptiläisten ja saksalaisten kollegoiden kanssa on ollut haasteista huolimatta antoisaa ja opettavaista. Nyt kuitenkin katseet suunnataan kohti uusia seikkailuja.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. All’s well that ends well.

Teksti: Jorma Sinkkonen ja Tuire Mäki
Kuvat: Twinning-hanketiimi ja Suomen suurlähetystö