Hyvää palautetta – alku hyvin VET -maisteriohjelmassa Kosovossa!

Ammatillisen koulutuksen opettajille suunnatun ammattipedagogisen maisteriohjelman (VET MA) opiskelijat antoivat hyvää palautetta kouluttajilleen opintojen alkuvaiheen sisällöistä ja toteutuksesta. Koulutusohjelma käynnistyi Pristinan yliopistossa lokakuussa, ja olimme nyt jo toisen kerran sparraamassa opettajankouluttajia koulutuksen toteuttamisessa. Pidimme opiskelijoille palautesession, jossa käsittelimme koulutuksen aloitusvaiheen kokemuksia.

Opettajaopiskelijat pitävät merkityksellisenä sitä, että vuorovaikutus yliopiston opettajankouluttajien kanssa on hyvää, ryhmähenki on myönteinen ja koulutuksessa on käytetty oppijakeskeisiä menetelmiä. Erilaiset työtavat ovatkin muuttaneet opettajaopiskelijoiden toimintatapaa oppijakeskeisemmäksi heidän omien opiskelijoidensa kanssa. Hyvä palaute vahvistaa ja rohkaisee opettajankouluttajia jatkamaan aikuisopiskelijoiden tarpeet huomioivan ja oppijakeskeisen toteutustavan varassa.

wp_20161026_16_14_13_pro

Opiskelijat työskentelivät innokkaasti ongelmanratkaisupelin parissa. Pelin avulla lämmiteltiin yhteiseen työskentelyyn ryhtymistä.

wp_20161129_008

Työskentelemällä opettajaopiskelijoiden kanssa saamme tuntumaa siihen, miten ammattipedagoginen maisteriohjelma on lähtenyt käyntiin ja miten ryhmä työskentelee yhdessä. Pidimme kahtena päivänä workshopit, joissa käytimme erilaisia warm-upeja, työskentelytapoja ja reflektioaktiviteetteja. Workshoppien sisällöt liittyivät ammatillisen koulutuksen trendeihin ja koulutuksen ja yhteiskunnan suhteeseen. Opiskelijat työskentelivät intensiivisesti ja keskustelivat vilkkaasti, vaikka osalla oli lähes 10 tuntinen päivä takanaan.

Opettajankouluttajien kanssa pohdittiin ohjausta, opetusharjoittelun toteuttamista ja opinnäytetyön lähtökohtia. Opiskelijoiden eri ammattialat, työkokemukset ja kokemukset opetusalasta mietityttävät erilaisten periaatteiden ja ohjeistusten laatimisessa sekä ohjauksen järjestämisessä. Meillä taas on pitkä kokemus monialaisten ja eri kokemustaustaisten ryhmien kouluttamisesta, joten jaoimme omia kokemuksiamme ja kerroimme kehityspoluistamme. Mentorointi- ja sparraussessioidemme tarkoituksena on virittää keskustelua, tuoda erilaisia näkökulmia pohdittavaksi, kertoa ratkaisuistamme ja antaa myös aikaa kosovolaisten keskinäiseen työskentelyyn. Yhteisten työstämishetkien tuloksena syntyy aina konkreettisia asioita: päätöksiä ohjausvastuista, kirjallisia ohjeistuksia ja suunnitelmia palautteiden ja arviointien toteuttamisesta koulutuksen laadun seuraamiseksi.

Med@UP – hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Sparrausreissumme jatkuvat keväällä samaan tapaan työskentelemällä opettajankouluttajien ja opiskelijoiden kanssa.

Teksti: Leena Kaikkonen ja Irmeli Maunonen-Eskelinen
Kuvat: Irmeli Maunonen-Eskelinen