Inkluusio etenee koulutuksen keinoin Etiopiassa

TECIP-hankkeen toinen toimintavuosi käynnistyi heinäkuussa, kun Etiopian Federal TVET Instituutissa (FTI) jatkui jo aiemmin aloitettu ammatillisen opettajankoulutuslaitoksen henkilöstön inkluusiokoulutus (9.-13.7.2018). Seitsemäntoista opettajankouluttajaa eri osastoilta jatkoi perehtymistä inkluusion mahdollisuuksiin ja haasteisiin Etiopiassa, etiopialaisten asiantuntijoiden johdolla. Osallistujat syvensivät mm. käsitteiden ”Universal Design” ja ”Accessibility” merkitystä ja pohtivat inkluusion yhteiskunnallista merkitystä sekä taloudellisia haasteita.

Saman koulutuksen kolmas vaihe toteutettiin Suomessa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 11-19.8.2018. Yhdeksäntoista henkilön ryhmä saapui tutustumaan suomalaiseen tapaan järjestää inklusiivista koulutusta. Luentojen ja yhteisten keskustelujen lisäksi osallistujat vierailivat  Gradia Jyväskylässä ja Ammattiopisto Spesiassa seuraamassa erityisopettajien työtä. Koulutukseen sisältyi myös tutustuminen Näkövammaisten keskusliiton toimintaan. Vaikka suomalaiset mallit eivät sellaisenaan ole kopioitavissa Etiopiaan, moni kuitenkin koki löytäneensä uusia ideoita oman opetuksensa toteuttamiseen. Koulutuksen aikana virisi myös halu kehittää FTIn toimintaa ja opetussuunnitelmia yhdessä siten, että inklusiivisen opetuksen mahdollisuuksia voitaisiin käsitellä opettajien koulutuksessa jatkossa laajemminkin. Viikon aikana osallistujat työstivät lisäksi oman osaamisensa kehittämissuunnitelmaa.

”Luokkakuva”
Tutustumassa opetusmateriaaleihin Spesiassa.
Yhdessä jakamalla oppii!
Tutustumassa Gradian ammatillisen koulutuksen ja erityisen tuen järjestelyihin.

Hankkeen keskeisin yksittäinen toiminto, 100 ammatillisen oppilaitoksen opettajan koulutus inklusiivisiin käytänteisiin toteutettiin Etiopiassa helmikuussa 2018. Koulutuksen toinen kierros käynnistyy 27.8.2018. Ensimmäisen koulutusviikon sisällöt liittyivät inklusiivisiin käytänteisiin eli siihen, mitä opettaja voi tehdä erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukemiseksi. Kouluttajina toimivat etiopialaiset ammattilaiset. Toisella koulutuskerralla JAMKin kouluttajat, yhdessä etiopialaisten kanssa, työskentelevät osallistujien oppilaitosten kehittämissuunnitelmien parissa.

Teksti: Maija Hirvonen ja Kaija Peuna-Korpioja
Kuvat: Kaija Peuna-Korpioja