Inspiraatiota, hallittua ajattelua ja välittämistä – tavoitteena laadukas ohjauspolku

Sinisen värin luonnehdinta ”inspiraatiota, ajattelua ja välittämistä”, sopii hyvin Best Links Up to Employment (BLUE) -hankkeeseen. BLUEssa suomalaiset, hollantilaiset ja itävaltalaiset miettivät, kehittävät ja ideoivat tehokkaita ohjausmenetelmiä sekä -järjestelmiä. Tavoite on vähentää nuorten koulutuksen keskeyttämistä ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan siirtyä työelämään.

Kuvassa mukana kaikki toimijat Hollannista, Itävallasta ja Suomesta.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu asiantuntijana

Kaksivuotinen BLUE-hanke kuuluu Lifelong Learning Programme (LLP), Leonardo da Vinci Transfer of Innovation -“hankeperheeseen”. Vuonna 2012 alkanut BLUE toteutetaan Hollannissa, Hertogenboschin maakunnassa, alueen tarpeisiin.  Hollantilaisten hallinnoiman hankkeen tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä ja edistää nuorten osaamisen kehittymistä parantamalla heidän ohjaustaan – parantaa ohjauksen laatua ja kehittää tehokkaampia ohjauspalveluita alueelle.

Hankkeeseen osallistuvat Hertogenboschin alueen paikallishallinto, muutama pilottioppilaitos, työvoimaviranomaiset, elinkeinoelämän edustajat ja Philips-yhtiö. Hankkeessa hyödynnetään JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntemusta ohjauksen käytänteistä ja teoriasta sekä Suomessa kehitettyjä hyviä käytänteitä. JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta hankkeessa asiantuntijoina ovat yliopettaja Jukka Lerkkanen ja lehtori Anne Leppänen. Toinen asiatuntijapartnerimaa hankkeessa on Itävalta (Steirisch Volkswirtschaftlige Gesellschaft , STVG). Projektipartnereiden asiantuntemusta hyödynnetään projektitapaamisissa ja sähköisten viestimien kautta.

Ohjauksen jatkumo alakoulusta korkeakouluun ja työelämään

Projektin tavoitteena on kehittää uusia ohjauksen käytänteitä ja tätä kautta parantaa ohjauksen laatua. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään sellaisia työkaluja ja käytänteitä, jotka parantavat ohjauksen laatua, koulujen yhteistyötä ja ohjausprosessin jatkumoa siirryttäessä koulusta toiseen. Toinen vaihe projektissa keskittyy testaamaan ja parantamaan kehitettyjä käytänteitä ja työvälineitä Hertogenboschin maakunnan pioneerikouluissa. Viimeisessä vaiheessa kehitetyt työvälineet, mittarit ja käytänteet levitetään muihin maakunnan kouluihin. Hyviä käytänteitä levitetään myös Hollantiin ja muihin EU-maihin.

Kick off -tapaaminen Hollannissa

BLUE-hanke alkoi 1.10.2012 ja jo joulukuussa kokoonnuttiin ensimmäiseen tapaamiseen Hollantiin, Hertogenboschin kaupunkiin. Tapaamisen puitteet olivat varsin hulppeat Hertogenboschin vanhan kaupungin laitamilla olevassa kaupungintalossa, jossa hanke käynnistyi aidossa kansainvälisen EU-tapaamisen tunnelmassa ja hengessä.

Hollantilaiset partnerit kaikkineen olivat koolla ensimmäistä kertaa, joten aamupäivä toteutettiin hollanniksi ja  simultaanitulkattiin  meille suomalaisille ja itävaltalaisille. Saimme kuulla BLUE-hankkeen tavoitteita ja lähtökohtia hertogenboschilaisten näkökulmasta. Partnereina pääsimme käydyn keskustelun pohjalta kertomaan omia havaintojamme alueen ohjauksen tilasta ja siitä, mitä hankkeessa tavoitellaan.

BLUE-hankkeen aloitus
Hollannin tapaamisessa puheenvuorossa Theo van de Veerdonk (Projectmanager education and labourmarket and European cooperation)

Iltapäivä oli varattu suomalaisille ja itävaltalaisille. Kerroimme yleisluontoisesti kansallisista ohjausjärjestelmistämme ja niistä viitekehyksistä, joissa ohjausta toteutamme.

Kick off -tapaaminen oli vain päivän mittainen, joten iltapäivän viimeiset tunnit kuluivat tulevan suunnitteluun. Seuraava tapaaminen sovittiin Jyväskylään, joten saimme partnereiltamme evästystä ja toiveita myös huhtikuiseen Jyväskylä-seminaariin liittyen.

Joulukuun pimeydestä ja sateesta huolimatta Hertogenboschin kaupungin historialliset puitteet herättivät ihastusta ja saavat odottamaan ilolla hankkeen päätösseminaaria samaisessa kaupungissa.

Ohjauskysymysten pohdintaa Jyväskylässä

Ohjauskysymysten äärellä JAMKin Dynamolla.

Jyväskylään kokoontui 23.–24.4.2013 17 henkilöä kuulemaan ajatuksia Suomen ohjausjärjestelmästä ja ohjauksen hyvistä käytänteistä. Vieraista kaksi saapui Itävallasta – loput edustivat Hertogenboschin maakuntaa.

Päivien teemoina olivat:

–    ohjaus ja opinto-ohjaus Suomessa
–    päätöksentekotaidot
–    uraohjaustaidot ja työllistyminen
–    opinto-ohjaajan koulutus.

Keskeisessä osassa olivat Hertogenboschin maakunnan ohjausalan toimijoiden keskustelut ja ajatukset: kuinka viedä ja soveltaa näitä kuultuja ajatuksia oman maakunnan ohjauskäytänteiden kehittämiseen.

Pienryhmissä osallistujat pohtivat teemoja seuraavista näkökulmista: Kuinka kehittää hallinnon roolia, ohjauksen ja ohjauspalveluiden ammattimaisuutta ja laatua sekä ohjausta ja ohjauspalveluita kouluissa. Hollantilaiset partnerimme olivat todella innokkaita kehittämään oman alueensa ohjausta: pohdintojen tuloksia osallistujat jatkoivat seminaarin päätyttyä keskiviikkoaamuna hotellin tiloissa ennen kotiinlähtöä.

Seminaarin toisena päivänä saimme tervehdyksen Vaajakosken koulun rehtorilta Seija Nykäseltä, joka kertoi ohjauspalveluista, ohjauksesta ja siirtymistä oman koulunsa näkökulmasta.

Maanantai-illan yhteinen illallinen nautittiin Kallioplanetaariossa, jossa tutustuttiin toisiimme, ihasteltiin Kallioplanetaariota ja sen esitystä. Matkalla ihailtiin keväistä suomalaista luontoa ja roudan runtelemia teitä – keskustelujen lomassa.

Paljon keskustelua ja antoisia yhdessäolonhetkiä. Sinisen värin tunnelmat inspiraatiota, ajattelua ja välittämistä toteutuivat täydellisesti Jyväskylässä. Jyväskylä kiittää ja suuntaa katseensa kohti seuraavaa yhteistä tapaamista Itävallassa.

Ennen Itävallan tapaamista Hertogenboschin tiimi jatkaa työskentelyä omassa maakunnassaan. Niistä kuulemme lisää Itävallassa, jossa perehdymme myös Itävallan ohjauspalveluihin ja -käytänteisiin.

Yhteistä päätösseminaaria vietetään syksyllä 2014 Hollanissa Hertogenboschissa. Paljon on tehtävää, mutta onneksi aikaakin on vielä jäljellä.

Teksti: Riitta Virtanen
Kuvat: BLUE-hankkeen toimijat