Jokainen ala tarvitsee näkijänsä, tekijänsä ja kehittäjänsä

Ammatillisen opettajan työtä tekniikan aloilla voi hyvästä syystä kuvata tulevaisuuteen tähtääväksi ja sitä ennakoivaksi. Työelämän ja ammattien murroksissa ihmisen työn tekemisen tapa on jo moneen kertaan muotoutunut uudelleen, usein teknologian tai digitalisaation vaikutuksesta. Ammateissa työskenteleviltä vaadittava osaaminen onkin ymmärrettävä ajassa muuttuvana syklisenä muutosprosessina, jatkuvana oppimisena. Jokainen ammattiala tarvitsee näkijänsä, tekijänsä ja kehittäjänsä.

– Työssäni pääsen suoraan vaikuttamaan koulutuksen suuntaan, kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikön yliopettaja Olli Väänänen.

– Ajattelen, että kouluttajina olemme työelämän palveluksessa, tuottamassa teollisuudelle uusia osaajia sekä nykytarpeeseen että tulevaisuutta ajatellen. Opettajan työ vaatii jatkuvaa oman alan seuraamista ja oman osaamisen kehittämistä, mikä tekee työstä paitsi haastavaa, myös mielekästä. Itse koen työn laajentaneen näköalaani.

– Opiskelijat ovat tämän työn rikkaus, erityisesti nuorten kohdalla on hienoa nähdä kasvu oman alan ammattilaiseksi. Opinnäytetyöt ja harjoittelut ovat tärkeitä ikkunoita työelämään. Aikuisopiskelijoiden kautta pääsee usein kiinni todellisiin työelämähaasteisiin, joita ratkomalla opimme yhdessä, jatkaa Väänänen.

Jos työskentelet tekniikan alalla ja ajattelet, että alaasi tulisi uudistaa ja kehittää, tai pohdit miten voit vaikuttaa alasi toimintatapoihin, hakeudu ammatillisen opettajan opintoihin! Opettajan pätevyys avaa erinomaisen, koko ammattialaa käsittävän työkentän, jossa voit olla kehittämässä monipuolisesti alasi ammatillista opetusta sekä substanssia alasi työelämän toimijoiden kanssa.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelu antaa pedagogiset työvälineet sekä ammatillista uraansa aloittavien että jo pidempään työtä tehneiden opiskelijoiden oppimisen ohjaamiseen. Opettajan pedagogiset opinnot antavat myös työyhteisöissä hyödyllisiä kouluttajan taitoja.

Ammatillinen opettajankoulutus (60 op) on tarjolla viidessä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Suomessa. Kaikkien tarjonnasta löydät sekä joustavia verkkototeutuksia, että ympäri Suomea toteutettavia alueryhmiä. Tutustu koulutuksiin:

Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

TAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

OAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Haku koulutukseen on 2.-23.1.2020 osoitteessa opintopolku.fi

Teksti: Keijo Hakala, lehtori, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu ja
Kati Poikonen, markkinointikoordinaattori, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuva: iStockphoto