Kohti yhteistä työtä TESSU-valmentajien ohjauksessa

Kuvassa TESSU-valmentajia, joista etualalla Satu Laitila, Mervi Pasanen ja Simo Uusinoka.

TESSU-projekti on tarjonnut yli vuoden ajan monialaisen yhteistyön valmennuksia Ohjaamoille eri puolilla Suomea. Yhteistyö Ohjaamo-verkoston ja nuorten palvelujen asiantuntijoiden kanssa on ollut antoisaa työntekijöillemme.

– Samalla kun voimme tukea verkosto- ja yhteistyöosaamista Ohjaamoissa, on meillä mahdollisuus oppia ja kehittyä tämän aiheen asiantuntijoina edelleen! projektipäällikkö Auli Sesay iloitsee ja kertoo projektin valmennuskalenterin täyttyneen kovaa vauhtia tänäkin keväänä.

HAMKin ja JAMKin ammatillisten opettajakorkeakoulujen sekä Åbo Akademin toteuttamassa TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektissa toimii yhdeksän monialaisen verkostoyhteistyön asiantuntijaa, TESSU-valmentajaa, jotka sparraavat ja valmentavat Ohjaamojen työntekijöitä.

Kysyimme JAMK ammatillisessa opettajakorkeakoulussa työskenteleviltä TESSU-valmentajilta, miten he näkevät Ohjaamojen tilanteet ja kehittämisen haasteet tällä hetkellä.

Yhteistä näkemystä ja pelisääntöjä

TESSU-valmentaja ja opinto-ohjaajankouluttaja Mervi Pasanen on valmentanut Jyväskylän, Imatran ja Lappeenrannan Ohjaamoissa: – Valmennuksissamme työskennellään paljon aivan perusasioiden äärellä – mitä tarkoittaa monialainen yhteistyö ja kuinka sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.

TESSU-valmennuksessa painotetaan erityisesti yhteisten tavoitteiden ja näkemyksen avaamista tiimin kanssa. Tavoitteista ja pelisäännöistä keskustelemisen lisäksi on tärkeää tunnistaa yhteisen palvelun tuoma lisäarvo. – Se on hyvä tehdä näkyväksi niin Ohjaamon työntekijöille, heidän taustaorganisaatioilleen kuin ulospäinkin, Pasanen muistuttaa.

– Olemme pyrkineet nostamaan keskusteluun myös strategisen näkökulman Ohjaamon kehittämiseen – onko Ohjaamossa kiteytetty ja määritelty toiminnan tavoitteita esimerkiksi vision, mission ja arvojen muodossa? Tällainen työ suuntaa toimintaa ja voisi auttaa myös toiminnan vakiinnuttamisessa, TESSU-valmentaja, lehtori Anne Leppänen kertoo. Hänen tehtävänään ovat olleet valmennukset ja konsultointi esimerkiksi Kokkolassa, Kouvolassa ja Savonlinnassa.

Tyypilliset moniammatillisen yhteistyön haasteet nousevat TESSU-valmennuksissa esille. – Ohjaamotiimeillä ei aina ole riittävästi yhteistä aikaa ja keskustelua. He pohtivat paljon, tunnemmeko työkaveriemme työtä riittävästi ja onko tiimillä yhteistä ymmärrystä asioista, Leppänen kertoo.

Keskustelua on herättänyt myös oman työn ja Ohjaamotyön suhde. – Monissa Ohjaamoissa on pohdittu, onko työ erilaista Ohjaamossa kuin työntekijöiden omissa organisaatioissa, ja täytyisikö niin olla, Pasanen pohtii.

Monialaisuus ja ohjausosaaminen

Nuorten Ohjaamoissa on tarjolla neuvoa ja tukea kaikenlaisiin kysymyksiin esimerkiksi koulutukseen, työllistymiseen ja arjenhallintaan liittyen. Monialainen palvelu muodostuu eri asiantuntijoiden yhteistyönä. Mukana on tavallisesti ainakin kunnan nuorisotoimen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllistymispalveluiden työntekijöitä, joillakin paikkakunnilla keskeisessä roolissa voi olla järjestö tai oppilaitos. Ohjaamon koordinointivastuu ja eri toimijoiden painotus vaihtelee eri kunnissa, eikä kahta samanlaista Ohjaamoa ole.

Parhaimmillaan Ohjaamo on sen toimijoiden osaamisten summa. Yhdessä tekemällä vahvistetaan myös yhteistä osaamista. – Kannustamme työntekijöitä yleensä pohtimaan sitä, onko Ohjaamon ohjausosaaminen ja tarjottava palvelu tasapainossa, kun ajatellaan ohjauksen eri sisältöalueita, Leppänen kertoo ja nostaa esille erityisesti uraohjausosaamisen, – Ohjaamossa on mahdollista vahvistaa nuoren urasuunnitteluvalmiuksia. Muuttuvassa maailmassa työllistyminen on hankalaa, eikä se ole kiinni vain henkilöstä itsestään. Tämän vuoksi on pyrittävä tukemaan asiakkaan kykyä omaan urasuunnitteluun. Ohjaamossa tarjotulla tuella voi olla pitkälle kantavia vaikutuksia.

– Monialaisessa työyhteisössä eri työntekijöillä voi olla hyvin erilainen näkemys siitä, mitä ohjaus on. Niinpä palaamme tämän tästä työstämään myös aivan tavallisia ohjausosaamisen teemoja verkostoyhteistyön teemojen rinnalla, Pasanen kertoo.

Vakiinnuttaminen haasteena muutosten keskellä

Lähitulevaisuuden keskeisimpänä haasteena Ohjaamoissa on toiminnan juurruttaminen. Monia Ohjaamoja on kehitetty hankerahoituksella. Projektien päättymisvaiheessa huomio on siinä, kuinka Ohjaamo on vakiinnuttanut asemansa osana alueen nuorten palvelujärjestelyjä. – Silloin viimeistään kaivataan näyttöjä toiminnan vaikuttavuudesta. Vakiinnuttamista vaikeuttavat myös tulevat uudet sote- ja maakuntaratkaisut, joissa Ohjaamojen rooli ei välttämättä ole mukana, Anne Leppänen selittää.

TESSU-projekti jatkaa työtään Ohjaamotiimien kanssa vielä paikallisten projektien päättymisenkin jälkeen, sillä kohderyhmänä ovat kaikki Ohjaamot riippumatta niiden rahoituksesta. Uusia Ohjaamoja käynnistyy vielä tämän vuoden aikana, joten TESSU-valmennusta tarvitaan jatkossakin. Tutustu TESSU-projektiin: kohtaamo.info/tessu

Koko TESSU-joukkue. Mervi Pasanen kuvassa ylärivissä, toisena oikealta ja Anne Leppänen alarivissä ensimmäisenä oikealta.

Projektipäällikkö Auli ja projektisuunnittelija Anna-Kaisa ESR 60 vuotta –juhlatilaisuudessa 16.2.2017

Kirjoittajat: Anna-Kaisa Tiihonen, Anne Leppänen

 

 

Jätä kommentti