Kosovon turvallisuusalan koulutusta kehittämässä – työ käynnistyy

Syksyllä 2015, samaan aikaan kun koordinoimassamme mittavassa Egyptin Twinning-hankkeessa oli käynnissä loppukiri, käynnistyi seuraava Twinning-yhteistyömme Kosovossa. 

Kosovon projektissa keskiössä on turvallisuusalan koulutuksen kehittäminen ja sitä koordinoi Poliisiammattikorkeakoulu. Hyödynsaajana ”Further support to public safety education in Kosovo” –hankkeessa on Kosovo Academy for Public Safety (KAPS), ja partnereina Viron Turvallisuustieteiden akatemia, Rikosseuraamuslaitoss sekä ammatillinen opettajakorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Projektin tavoitteena on vahvistaa turvallisuusviranomaisten ammatillista koulutusta vastaamaan Kosovon tarpeisiin. Hankkeessa luodaan tehokas ja kestävä koulutusjärjestelmä ja nykyaikaistetaan koulutusmenetelmiä. Samalla tavoitteena on vahvistaa oppilaitoksen omaa ja kansainväliseen yhteistyöhön perustuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. AOKK on mukana hankkeessa pedagogisena asiantuntijana, tukemassa panoksellaan opetussunnitelmien kehittämistyötä, e-oppimista, opinto-ohjausta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Hanke käyntiin juhlavalla kick-off seminaarillla

Hanke käynnistyi maaliskuussa kick-off –seminaarilla, jonka tarkoituksena oli tutustuttaa paikalliset toimijat EU-rahoitteisen Twinning-projektin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Samalla haluttiin tiivistää hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden yhteistyötä ja lisätä projektin ja EU:n näkyvyyttä paikallisesti.

kokousvaki

Aloitusseminaaria juhlisti läsnäolollaan mm. Kosovon sisäministeri Skender Hyseni ja Suomen suurlähettiläs Anne Huhtamäki. Mukana oli myös lukuisa joukko kosovolaisia turvallisuusalan toimijoita ja Twinning-partnereiden edustajia.

keskustelu

Suurlähettiläs Anne Huhtamäki ja Leena Kaikkonen keskusteluissa kokouksen tauolla.

partnerit

Kick-offin jälkeen partnerioppilaitokset käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja kävivät vapaamuotoisempia keskusteluita partnerioppialitosten edustajien kesken. Pöydän päässä hankkeen RTA Ritva Vähäkoski, hänen oikealla puolella projektin virolainen johtaja Krista Haak.

Teksti: Seija Koskela ja Leena Kaikkonen
Kuvat: Bylent Ribari