Kotopaikka-hanke maahanmuuttajien kotouttamispalveluita kehittämässä

Kotopaikka-hankkeen tavoitteena on tukea sujuvien, kustannustehokkaiden ja paikallista työllistymistä tukevien maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden kehittämistä kohdekunnissa. Hankkeen kohdekuntia ovat Saarijärvi, Viitasaari, Kyyjärvi, Äänekoski, Laukaa, Keuruu ja Jämsä sekä perusturvaliikelaitos Saarikka.

Kotopaikka-hanke alkoi 1.3.2017 ja jatkuu 31.12.2018 saakka. Osaaminen ja tekeminen muodostuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimana sekä Gradian, Humanistisen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän kristillisen opiston ja Jyväskylän palvelualan opiston osatoteuttamana yhteistyönä. Tähän toimijaryhmittymään kiteytyy runsaasti monikulttuurisuus-, ohjaus- ja valmennusosaamista sekä kokemusta maahanmuuttajien ohjaamisesta ja kouluttamisesta.

Kohdekunnissaan Kotopaikka on mukana rakentamassa ja tukemassa turvapaikkaa hakeneiden maahanmuuttajien työllistymispolkukokeiluja sekä kartoittamassa polun varrella palveluverkostoon liittyviä toimijoita.

Kotopaikka

  • kehittää kohdekuntiensa alueella palveluverkoston toimijoiden monikulttuurisuusosaamista
  • mahdollistaa maahanmuuttotyötä tekevien kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen vertaismentoroinnin keinoin sekä
  • kehittää maahanmuuttajien osaamista suomalaisen työelämän pelisäännöistä.

Tässä kohtaa kevättalvea, huhtikuussa 2018, on hankkeessa jalkauduttu jokaiseen kohdekuntaan ja koko toimenpiderintama on aktivoitunut toimintaan. Toimenpiteet on otettu kunnissa vastaan lähes poikkeuksetta varsin innostuneesti ja odotuksella. Niitä halutaan selkeästi hyödyntää niin paljon kuin se vain suinkin on mahdollista. Eräässä kunnassa todettiinkin Kotopaikan toimenpiteiden täydentävän kunnan maahanmuuttajatyötä ja –palvelutarjoomaa mitä parhaimmalla tavalla. Toimijat kuuntelevat kuntien tarpeita ”isolla korvalla ja suurella sydämellä” ja hankkeen ympärille onkin syttynyt innostunut yhdessä tekemisen meininki.

Kotopaikan toimijat poikkesivat maaliskuussa Saarijärvellä yhteishenkeä vahvistavassa Yhdessä enemmän –messutapahtumassa, jossa esiteltiin saarijärveläistä yrittämistä ja osaamista sekä harrastustoimintaa. Samalla käynnistettiin yhdessä lukion kanssa paikkakunnalle toteutettavan, monikulttuurisuusteeman yhdistävän ilmiöviikon suunnittelu.

Kyyjärvellä on Kotopaikan myötä käynnistynyt turvapaikkaa hakeneiden maahanmuuttajaperheiden rouville kokkikoulutus, joka pyrkii luomaan turvapaikkaa hakeneiden maahanmuuttajaperheiden äideille luontevan työllistymisen polun paikkakunnalle. Kyyjärvellä kunnan ja kuntalaisten into osallistua maahanmuuttajien palveluiden kehittämiseen on muutenkin varsin ilmiömäistä ja paikallisuutiskynnyksen ylittävää.

Kevään uusien tuulien puhaltaessa saivat Jämsä ja Äänekoski kumpikin riveihinsä uudet, maahanmuuttotyötä paikkakunnalla koordinoivat työntekijät. Äänekoskella Kotopaikan helmikuussa järjestämä Kotoutumisen verkostopäivä olikin loistava paikka kunnan maahanmuuttajatyötä tekeville tutustua uuteen kotouttamisen palveluohjaajaan. Samalla Äänekoskella käynnistyi valmennuskokonaisuuden toteutuksen suunnittelu maahanmuuttotyötä tekevien monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseksi ja kuntaan syksyllä saapuvien kiintiöpakolaisten vastaanottamisen ennakoimiseksi.

Kotopaikan jalkauduttua Viitasaarelle ja Laukaaseen ilmoittautui turvapaikkaa hakeneiden maahanmuuttajien työllistämisestä kiinnostuneita tahoja mukaan tarjoamaan maahanmuuttajille työllistymispolkuja hankkeessa rakennettavaksi ja kuvattavaksi. Perusturvaliikelaitos Saarikan alueellisen ulottuvuuden kautta monikulttuurisuusosaaminen kehittyy muutamalla sellaisellakin pohjoisen Keski-Suomen paikkakunnalla, jotka eivät suoraan kuulu hankkeen kohdekuntiin.

Hanke tuottaa selkeästi iloa ja hyötyä ympärilleen kohdekunnissa. Kotopaikka on herättänyt kunnat tarkastelemaan maahanmuuttajille suunnattujen erityisten palveluiden lisäksi kunnan muitakin yleisiä palveluja sekä kunnan imagoa ja houkuttelevuutta. Turvapaikkaa hakeneiden maahanmuuttajien palveluiden kehittäminen on jo nyt saanut kunnat pohtimaan, millaisen upean peilipinnan Kotopaikka-hankkeessa toimiminen tarjoaa palveluiden edelleen kehittämiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi kantasuomalaistenkin osalta.

Yksi hankkeen toimijoista totesi Kotopaikan kuntakierroksella erinomaisen hyvän vastaanoton kunnassa saatuaan: ”tästä tulee tosi hyvä, ja me tehdään siitä vielä parempi”.

Teksti: Johanna Pitkänen
Kuva: iStockhoto