Mosambikilaisen kyläkoulun luokassa ja alakouluikäisiä koululaisia sekä luokan taustalla projektissa työskenteleviä henkilöitä nostaa kätensä ilmaan. Lapsilla käsissään vihkoja.

Kyläkoulu oppimisympäristönä Changalanessa Mosambikissa

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on pitkään ollut kehittämässä koulutusta erilaisissa kansainvälisissä konteksteissa muiden suomalaisten korkeakoulukumppaneiden kanssa. Monet viimeaikaiset kehittämishankkeet ovat suuntautuneet Afrikan maihin, joissa on valtavia tarpeita koulutuksen kehittämisessä ja oppimistulosten parantamisessa. Yhteistyö paikallisten opetusviranomaisten ja erityisesti opettajankoulutusta tarjoavien tahojen kanssa kohdentuu opettajan osaamisen kehittämiseen ja opettajan roolin vahvistamiseen yhteiskunnassa. Tässä työssä suomalaisilla opettajankoulutusorganisaatioilla on paljon osaamista näissä hankkeissa hyödynnettäväksi. Toisaalta hankkeet tarjoavat meille itsellemme runsaasti oppimismahdollisuuksia erilaisista toimintakonteksteista ja kehittämisprosessien toteuttamisesta haastavissa ympäristöissä.

Mosambikilaisia koululaisia koulun pihassa

Mosambikissa toteuttamamme TEPATE-hankkeen (Enhancing Theory-Practice Balance in Teacher Education) intensiivinen työviikko toukokuussa 2023 sisälsi mieleenpainuvan kouluvierailun. ISET One Worldin, Maputon pedagogisen yliopiston, Lapin yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajankouluttajia kävi perehtymässä opetuksen arkeen pikkukylässä Changalanen alueella.
Vierailimme pienessä kyläkoulussa (Alto Enchisa Primary School), jossa on 4 luokkahuonetta, 6 opettajaa ja noin 70–80 oppilasta. Suurin osa oppilaista on alakouluikäisiä eli noin 7-9-vuotiaita, mutta joukossa on myös vanhempia, noin 10-13-vuotiaita koululaisia. He käyvät ensimmäisiä kouluvuosiaan nuorempien joukossa, koska heillä ei ole ollut mahdollisuutta aloittaa kouluaan 7-vuotiaana. Vanhempien oppilaiden koulun käyminen selkeästi nuorempien joukossa ei aina ole ongelmatonta, ja se on haaste opettajillekin.

Tässä kyläkoulussa koulua käydään kahdessa vuorossa: aamuvuorossa ja päivävuorossa. Iltavuoro on tarkoitettu aikuisille, mutta koska koulussa ei ole sähköä, iltaopetusta ei voi enää pimeän tultua järjestää. Koulua käytetään muuhunkin kuin opetukseen. Yhden luokkahuoneen takaosassa oli lattialla peti, jossa paikallinen poliisi yöpyy työvuoronsa aikana.

Seinät on – kalusteista puutetta

Kyläkoulun luokkahuoneista kolme on käytössä ja ne on kalustettu rikkinäisin pulpetein. Joistakin pulpeteista puuttuu selkänoja ja joistakin istuinosa. Pulpetit on saatu kouluun kierrätettynä – jonkun toisen koulun luovuttua niistä. Kaikille ei riitä omaa istuinpaikkaa ja siksi osa oppilaista jakaa istuinpaikan ja pulpetin toisen oppilaan kanssa.

Pienille penkille kasattuja paperi- ja kirjapinoja, joissa on papereihin merkittyjä vuosilukuja 2000-luvulta.

Koulun opettajien tiloissa on peruskalusteet, mutta kaappeja ja hyllyjä vähän. Siksi esimerkiksi koulun arkisto muodostuu pinoista papereita, jotka kasataan lattialle ja jakkaroille. Samoin oppilaiden koulukirjat ovat pinossa lattialla.

Luokkahuoneissa opettajilla on käytössä liitutaulut, joihin he kirjoittavat sanoja ja lauseita kauniilla käsialalla. Opiskeluvälineinä ja -materiaalina koulun oppilailla on käytössään koulukirjat ja vihkot. Muina opetusmateriaaleina ovat esimerkiksi pihalta kerätyt kivet, joilla opetellaan laskemaan.

Lähikuva pulpetin etuosan urassa olevista 6 pienestä kivestä.

Yksi luokkahuoneista toimii myös rikkinäisten kalusteiden varastona. Vierailumme hetkellä luokan perälle oli kasattu rikkinäisiä pulpetteja, ja vain osa luokasta toimi opetuskäytössä. Opettaja kertoi, että puiset pulpetit ovat hyviä, koska opettajat pystyvät korjaamaan niitä itse. Sen sijaan metallirunkoisten pulpettien korjaamiseen ei ole työvälineitä ja siksi ne rikki mennessään jäävät käyttämättä.

Etäältä kuvattuja pieniä koululaisia seisomassa ja istumassa maahan pystytettyjen autonrenkaiden päällä sekä pieniä savannialueen puita.

Välitunnilla lapset leikkivät kaikkien maailman lasten tavoin kivoja pihaleikkejä. Oppilaille on rakennettu ISET-OW:n tuella pihakeinut. Lisäksi koulun pihalla on jalkapallopelejä varten lyhyeksi leikattu nurmialue.
Koulussa on kaksi vesitankkia, jotka keräävät sadevettä. Sadevesi on ainoa keino saada vettä koululle. Koulussa on erillinen wc-rakennus, joissa on omat WC:t tytöille ja pojille.

Yhteistyö opettajankoulutuksen kanssa

Opettajankoulutusta Mosambikissa tarjoavat pedagogiset yliopistot, joita on yhteensä viisi ja jotka sijaitsevat eri puolilla maata. Lisäksi korkeakoulutasoinen opettajankoulutusyksikkö on yksityinen ISET-OW, joka on yhtenä mosambikilaisena partnerina TEPATE-hankkeessa. Opettajankoulutusta antavat myös opistotason organisaatiot, joita on 11 eri puolilla maata, ja ne keskittyvät pääosin alakoulun opettajien kouluttamiseen. ISET-OW:n opettajaopiskelijoista osa suorittaa opetusharjoittelunsa vierailemassamme koulussa.

Opettajilta ja opettajaopiskelijoilta vaaditaan luovuutta, jotta opetus olisi havainnollista, vaikka opetuksen resursseja ei ole. Koulun opettajat olivat erittäin tyytyväisiä siihen, että opettajaksi opiskelevat tuovat heille uusia, käytännöllisiä, ideoita opetukseen. Lisäksi ISET-OW opettaa kierrätystä, esimerkiksi paperin uusiokäyttöä ja jätteiden kompostointia oppilaille.

Kyläkoulun luokassa pulpeteissa istumassa oppilaita, joilla on koulupuvut. Luokan lattiassa isoja halkeamia, kirkas valo loistaa isoista ikkunoista taustalla.

Juuri vierailumme aikana koululla oli käynnissä yhdessä luokkahuoneessa myös äänestäjäksi rekisteröityminen vaaleja varten. Virkamies otti sormenjäljet ja valokuvan äänestäjäksi ilmoittautuneilta. Vaaleihin rekisteröitymiseen oli käytössä tietokone ja siihen sähkö tuli mukana kannettavasta aurinkopaneelista.

Vaikka kaikesta on puutetta mosambikilaisessa kyläkoulussa, ovat opettajat ja oppilaat oppimisen äärellä myönteisellä mielellä. Vierailumme päätteeksi annoimme pienille koululaisille vihkoja ja lyijykyniä sekä reppuun laitettavat heijastimet turvaamaan koulumatkaa. Pienet koululaiset ilahtuivat kovasti tuliaisista.

TEPATE-hanke on Suomen ulkoministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään ISET-OW:n ja Maputon pedagogisen yliopiston opettajankoulutusta. Myös UFF on kumppanina hankkeessa. Tutustu toimintaamme Jamk.fi-verkkosivustolla!

Kirjoittaja:

Irmeli Maunonen-Eskelinen
TEPATE-hankkeen projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jätä kommentti