Maisteriohjelman suunnittelu käyntiin Kosovossa

Toukokuun lopussa Kosovon ammatillisen opettajankoulutuksen uudistamisessa otettiin iso uusi askel. Kahden päivän workshopissa lähdettiin muotoilemaan maisteriohjelmaa kosovolaisille ammatillisille opettajille.

Pristinan yliopisto vastaa laajemmasta maisteriohjelmien kehittämistyöstä Kosovossa Med@UP -hankkeessa. Yliopisto on muodostanut oman työryhmän vastaamaan uuden ammatillisen opettajankoulutuksen maisteriohjelman rakentamisesta.

Työryhmä työskentelemässä Kosovossa. Kuvassa Harri Keurulainen ja yliopiston ja ministeriön edustajia.

28.-29.5. tämä ryhmä sekä paikallisen koulutusministeriön edustaja Veton Alihajdari (Head of KPFC, VET Division) kokoontuivat kuuntelemaan Harri Keurulaisen ohjeistusta osaamispohjaisen opetussuunnitelman rakentamisesta. Toisena ammatillisen opettajakorkeakoulun edustajana workshop-työskentelyssä oli mukana Eila Burns.

Workshopissa avattiin opetussuunnitelman luomiseen liittyviä asioita useasta näkökulmasta. Ammatillisten opettajien opettajankoulutusta tarkasteltiin eurooppalaisesta näkökulmasta ja keskusteltiin sen heijastumisesta Kosovon koulutusjärjestelmään.

Paikallista tilannetta avattiin myös appreciation inqury -menetelmää hyödyntämällä. Menetelmän avulla keskityttiin miettimään niitä asioita, joita Kosovossa on jo olemassa. Fokus siis siirrettiin mahdollisista puutteista tai vaikeuksista siihen, mitä jo on ja mitä opettajankoulutuksesta tiedetään.

Osallistujat myös visioivat tulevaisuutta. Yhtenä tehtävänä oli pohtia, miltä maisteriohjelma näyttäisi vuonna 2018. Tätä visiota hyödynnettiin osaamispohjaisen opetussuunnitelman rakentamista mietittäessä.

OPS-työryhmän työskentely käynnistyi siis varsin aktiivisesti. Ensimmäisenä tavoitteena on määritellä ne kompetenssit, joita ammatilliset opettajat tulevat tarvitsemaan kehittyvässä Kosovossa.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Harri Keurulaisen johdolla, kommentoi ja konsultoi sekä kompetensseja että alustavaa opetussuunnitelmaa jo alkusyksystä 2014. Syvempää keskustelua Kosovon maisteriohjelman opetussuunnitelmasta käydään syyskuun lopussa, kun työryhmä Kosovosta saapuu vieraiksemme Jyväskylään.

Jätä kommentti