Maisteriohjelman suunnittelu Pristinassa etenee

Pristinan yliopistolla

Pristinan yliopiston tavoitteena on aloittaa lokakuussa 2016 ammatillisten oppilaitosten opettajille suunnattu maisteriohjelma, jota kosovolaiset kollegamme ovat suunnitelleet keväästä 2014 alkaen. Me puolestaan olemme konsultoineet heitä kehittämistyön eri vaiheissa yhteisten tapaamisten ja sähköisen viestienvaihdon muodossa.

Vuosi sitten toukokuussa kokoonnuimme Pristinassa heidän opetussuunnitelman laatimisesta vastaavan työryhmänsä kanssa. Hahmottelimme tuolloin osaamisperusteisen opetussuunnitelman rakentamisen logiikkaa ja pelisääntöjä. Syys-lokakuun vaihteessa joukko työryhmän jäseniä saapui Jyväskylään esittelemään sen hetkisiä suunnitelmiaan ja niiden pohjalta jatkoimme opetussuunnitelman työstämistä muutaman päivän ajan. Samalla kosovolaiset vieraamme tutustuivat opettajakorkeakoulumme opetussuunnitelman sisältöihin ja toteutusmuotoihin.

Annoimme Jyväskylässä suunnittelutyöryhmälle kriittisiä kommentteja ja muutamia kotitehtäviä heidän opetussusuunnitelmansa kehittämiseksi. Loppuvuoden aikana saimme postissa kehittyneempiä versioita aiemmin esillä olleista suunnitelmista ja niitä puolestamme edelleen kriittisesti kommentoimme.

Med@UP-konferenssi PristinassaPristinan yliopisto järjesti koko Med@UP -hanketta koskevan konferenssin 29.9.2015. Esittelimme konferenssiväelle osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön periaatteita (Harri Keurulainen) ja osallistuimme kahdella eri puheenvuorolla opettajankoulutuksen kehittämisen työpajaan (Eila Burns & Kastriot Buza sekä Eila Burns & Sirpa Laitinen-Väänänen). Molemmin puolin konferenssipäivää meillä oli tilaisuus jatkaa konsultaatioita opetussuunnitelmaa työstävien kollegojemme kanssa.

Heidän työryhmänsä työ on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että he ovat valmiit esittämään opetussuunnitelmansa akkreditoitavaksi oman yliopistonsa hallinnossa, kuten paikallinen tapa vaatii, sekä myös opetusministeriössä. Tämä tapahtuu ilmeisesti lokakuun aikana ja on merkittävä vaihe koko hankkeen etenemistä ajatellen.

Itse opetussuunnitelmatyö on tällä hetkellä hyvässä vaiheessa. Kollegamme ovat saaneet aikaan akkreditoitavaksi kelpaavan suunnitelman. Opetussuunnitelman taustalle on onnistuttu määrittämään 120 opintoviikon maisterikoulutuksen tavoitteena olevat osaamisalueet ja osaamiset. Opetussuunnitelma on rakenteellisesti edistynyt aikaisemmista versioista: kursseja on selvästi aiempaa vähemmän ja kurssien vähimmäismitta on laajentunut viiteen opintoviikkoon.

Seuraavan vuoden aikana työryhmä tulee työskentelemään opetussuunnitelman toteutuksen suunnittelun parissa. Sitä varten osa työryhmän jäsenistä saapuukin useiksi viikoiksi Jyväskylään ensi vuoden keväällä suunnitteluun liittyviä konsultaatioita varten. Samalla he jatkavat tutustumista sellaisiin opettajakorkeakoulumme käytäntöihin, jotka heidän omassa suunnittelutyössään ovat vielä kehittämistä vaativia kysymyksiä. Esimerkiksi opetusharjoitteluopintojen käytännöllinen järjestäminen vaatii heiltä vielä useiden kysymysten ratkaisemista. Toinen ensi kevään aikana ratkaistava asia on opiskelijavalinta. Odotettavissa on, että ensimmäisen 40:en opiskelijan ryhmään tulee olemaan moninkertainen määrä hakijoita.

Teksti: Harri Keurulainen
Kuvat: Eila Burns