Piirroskuva, jossa irti alustasta istuen meditoiva bisnesnainen ja ympärillä tietokone, puhelin, maapallo, luottokortteja, ihmishahmoja ja puhekuplia, lamppu ja muita työhön liittyviä symboleja.

Muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia PK-yrityksille

Myös Suomessa yritykset ovat tarvinneet tukea selviytyäkseen Covid19-pandemian vaikutuksista ja muutoksista niiden toimintaan ja tuottavuuteen. Keski-Suomessa yritysten osaamiseen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi tarttuu MUTKA-hanke, josta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kehitetään keskisuomalaisten PK-yritysten oppimis- ja muutoskyvyykkyyttä sekä hyvinvointia. Lokakuussa 2021 käynnistyneen hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (REACT-EU-rahoitus).

Kehittämistyö etenee vaiheittain kohti kehittämissuunnitelmaa

Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen ilmoittautui mukaan kymmenen PK-yritystä, joiden kanssa käynnistettyyn MUTKA-kehittämistaipaleeseen kuuluu kartoituksia, sparrauksia ja työpajoja. Hankkeen toiminnassa on tällä hetkellä mukana sekä yksinyrittäjiä että PK-yrityksiä useilta eri toimialoilta. Keväällä 2022 aikana muotoillaan suunnitelma, jonka pohjalta kukin yritys keskittyy kehittämään itselleen tärkeitä osa-alueita, jotka on valittu yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa.

Nyt mukana olevat yrittäjät ovat tehneet alkukartoituksen sekä Työterveyslaitoksen kehittämän Kykyviisari-mittauksen. Kykyviisarissa kartoitettiin yrittäjän hyvinvoinnin tilannetta ja tämän lisäksi toteutettiin alkuhaastattelu. Näiden kartoitusten pohjalta käynnistettiin yrittäjien valmennusvaihe, johon kuuluu yhteisiä työpajoja ja asiantuntijasparrauksia mukana oleviin yrityksiin. Kartoituksia hyödynnetään myös kevään työpajojen sisältöjen suunnittelussa.

Vaakasuunnassa olevina palloina etenevä prosessi, joka alkaa alkukartoituksesta, jatkuu 2 kuukauden valmennusvaiheeseen ja hyvinvointisuunnitelmaan, keskellä on työpaja ja kehittämissuunnitelma, sen jälkeen 4 kuukauden sparrausvaihe ja viimeisenä loppuseminaari ja arviointi.
MUTKA-kehittämisvalmennuksen prosessi sisältää sekä yrityskohtaista valmennusta että osallistujien yhteistä työskentelyä ja vertaisoppimista.

Koronan vaikutukset työhyvinvointiin ja yritystoimintaan

Hankkeen alkukartoitusten perusteella PK-yritykset ovat pääosin selvinneet korona-ajasta hyvin, mutta se on usein edellyttänyt toiminnan muutoksia ja sopeuttamista, mikä on vaikuttanut yrittäjän työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Covid19-pandemia on toisaalta pakottanut yrittäjiä muuttamaan yritystoimintaa, esimerkiksi työhyvinvoinnin ja jaksamisen kustannuksella. Toisille yrittäjille tämä muutos on ollut toiminnan kannalta kannattavampaa, mutta joissakin yrityksissä muutos on vaikuttanut tuloksiin heikentävästi. Joillekin yrittäjille korona-aika ei ole tuonut yritystoimintaan mitään muutoksia.

Tehdyissä kartoituksissa nousi esiin useita erilaisia kehittämiskohteita: yrittäjät haluavat vaikuttaa esimerkiksi omaan palautumiseen ja jaksamiseen, hallita arjen kuormittavuutta ja omaa ajankäyttöä. Osa yrittäjistä nostaa esiin uusia osaamistarpeita yritystoiminnassa, kuten esim. digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa. Alkukartoituksissa nostettiin myös esille henkilöstön rekrytointitarpeita ja yrittäjän oman osaamisen kehittämistarpeita. Näitä selvityksissä esiin tulleita aiheita tullaan käsittelemään kevään MUTKA-hankkeen työpajoissa.

Seuraavan ryhmän rekrytointi käynnissä

MUTKA -hanke kehittää muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia yrittäjille koronasta selviytymiseksi. Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke rahoitetaan REACT-EU-rahoitusvälineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Syksyn 2022 valmennusryhmiin haetaan uusia osallistujia Keski-Suomesta, ja tarjolla on mm. tapahtuma, jossa PK-yrityksillä oli mahdollisuus päästä tutustumaan MUTKA-hankkeen antiin jo ennakkoon.

Tutustu tarkemmin osoitteessa www.jamk.fi/mutka

ESR-logot
Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Kirjoittajat:

Susanna Kanninen, tutkimusassistentti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Annu Niskanen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Tiina Mustonen, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jätä kommentti