Ohjaamojen tukemista webinaarien keinoin  

Onko Ohjaamoissa riittävästi uraohjausosaamista? Kuinka herättelisimme mahdollisimman monia Ohjaamoja miettimään tätä kysymystä? Voisiko TESSU-projekti tarjota tukeaan monialaisen Ohjaamo-työhön myös verkon kautta? Miten edistämme Ohjaamo-työntekijöiden verkostoitumista – ja mitä he voisivat oppia toisiltaan? Millainen on projektimme seuraava videojulkaisu?

Näitä kysymyksiä pohdiskeltuaan TESSU-valmentajat JAMKin opekorkeassa päättivät tarjota Ohjaamojen työntekijöille uraohjauksen webinaarisarjan ”Ohjaamoista kohti työtä ja työelämää” keväällä 2018. TESSU-webinaareilla vahvistettiin Ohjaamojen työntekijöiden osaamista monialaisessa uraohjauksessa.

TESSU-webinaareja järjestettiin yhteensä neljä (2-osainen webinaarisarja, joka toistettiin 2 kertaa). Webinaari 1 ”Uraohjaus tässä ajassa ja Ohjaamossa” järjestettiin 8.2. ja 26.4., ja sen sisältöä syventävä webinaari 2 ”Uraohjaus Ohjaamon arjessa ja osaamisena” järjestettiin 8.3. ja 9.5. Kaikki Ohjaamolaiset kutsuttiin osallistumaan joko yhteen tai useampaan webinaariin. Suuri ilmoittautumisryntäys saatiin varsinkin loppukevään webinaareihin, mikä kertoi siitä, että kokeilu oli onnistunut ja uraohjausosaamisen kehittämiseen on Ohjaamo-verkostoissa kiinnostusta ja tarvetta. Ohjaamoihin on lisäksi kevään aikana palkattu paljon aivan uusia työntekijöitä, mikä näkyi myös webinaarien kysynnässä.

Uraohjauksen vahvistamiseen Ohjaamoissa on tarjolla tukea myös jatkossa, kun sitä varten käynnistyi juuri HAMK:n ja JAMK:n ammatillisten opettajakorkeakoulujen toteuttamana uusi URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa –hanke, jossa toteutetaan myös koulutusta. Ohjaamoista kohti työtä ja työelämää -webinaarien yhtenä tehtävänä oli toimia myös johdatuksena ja markkinointina URAA-hankkeen teemoihin.

Vuorovaikutteiset webinaarit sisälsivät tietoa uraohjauksesta – monialaisen Ohjaamo-työn näkökulmasta tarkastellen – sekä yhdessä työskentelyä ja kokemustenvaihtoa. TESSU-webinaari 1:ssä tarkastelussa olivat eri näkökulmat urasuunnitteluun sekä nuoren urasuunnittelutaitoihin vaikuttavat moninaiset tekijät. Ryhmäkeskusteluissa pohdittiin urasuunnittelutaitojen merkitystä sekä keinoja niiden tukemiseksi. TESSU-webinaari 2:ssa näkökulmaa syvennettiin uraohjauksen lähtökohtiin, menetelmiin ja ohjaajan osaamiseen sekä asiakkaan päätöksentekotaitojen tukemiseen. Uraohjauksen kysymykset kytkettiin tiiviisti Ohjaamo-työn näkökulmiin tuomalla esille myös TESSU-valmennuksissa esiin nousseita havaintoja uraohjauksesta. Ryhmäkeskusteluiden tuotoksia on luettavissa webinaarin diamateriaalissa.

TESSU-webinaarien suunnittelusta ja vetämisestä vastasivat ammatillisen opekorkean TESSU-valmentajat, joilla on runsaasti kokemusta myös useiden erilaisten Ohjaamo-tiimien valmentamisesta. TESSU-webinaareissa oli mukana ohjaajia kaiken kaikkiaan 25:sta eri Ohjaamosta. Palautteissa osallistujat kertoivat, että verkostoituminen muualla työskentelevien ohjaamolaisten kanssa oli tärkeää uuden tiedon oppimisen rinnalla.

Haluatko vaihtaa ajatuksia tai kuulla lisää TESSU-webinaareista tai projektin muusta valmennustoiminnasta? Ota yhteyttä tessulaisiin!

Teksti ja kuvat: Anna-Kaisa Tiihonen

Jätä kommentti