Oppimisen henkilökohtaistamista Personalised Learning -projektissa

Personalised learning – Guidelines for personalised learning -projekti on saatu päätökseen. Projektia toteutettiin yhdessä 5 eurooppalaisen kumppaniorganisaation kanssa. Kehittämistyössä tarkasteltiin ja jaettiin käytäntöjä eri näkökulmista oppimisen ja opetuksen henkilökohtaistamista eri koulutusasteilla sekä koulun ja kodin yhteistyönä. Taustalla vaikuttavana tavoitteena on ollut tukea jokaisen lapsen kehitystä ja mahdollisuuksia osallisuuteen ja osallistumiseen yhteiskunnassa.

Onnistuneesti henkilökohtaistetusta oppimista on projektissa käytetty seuraavaa määritelmää:

”The student is the owner of the process choosing time, place, level and available tools for learning. The teacher provides the framework, guidance and support throughout the learning process. Together they set goals, the student gradually taking more responsibility.”

loppuraportin kansikuvaAmmatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat keskittyivät projektin aikana erityisesti opettajankoulutuksen henkilökohtaistamiseen, jonka myötä myös opettajat voivat siirtää henkilökohtaistamisen näkökulmia ja käytänteitä omaan opetustyöhönsä.

Personalised learning –yhteistyö vuosina 2017-2019 tuotti eri maissa tehtyjen selvitysten ja työskentelyn myötä tietoa opetuksen ja oppimisen henkilökohtaistamiseen sekä sen arviointiin erityisesti peruskoulussa. Organisaatioiden välinen hyvien käytäntöjen jakaminen ja tietoisuuden levittäminen henkilökohtaistamisen merkityksestä on ollut projektissa keskeistä – teeman ympärillä järjestettiin levittämisseminaareja niin Suomessa kuin muissakin toteuttajamaissa. Tuotokset on esitelty tiiviisti hankkeen loppuraportissa. Tutustu tarkemmin projektin tuotoksiin: Intellectual outputs 

Projekti liittyi Erasmus+ Key action 2 -ohjelmaan ”Cooperation for innovation and the exchange of good practices”.
Sitä koordinoi Gemeente ‘s-Hertogenbosch / ’s-Hertogenbosch Local Council Hollannista. Toteuttajina olivat Ruotsi (Staffangymnasiet, Söderhamn), Puola (Bishop Grosseteste University ja Społeczne Liceum Ogolnokształcące, Zamosc), Suomi (JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylä) sekä Hollanti (Stichting Helicon Opleidingen, ‘s-Hertogenbosch ja ATO Scholenkring, ‘s-Hertogenbosch).

Loppuraportti

Tutustu loppuraporttiin

Loppuraportin liitteet: Intellectual Outputs

Kirjoittaja:

Anna-Kaisa Tiihonen, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jätä kommentti