OSMO2 -valmennus tarttuu Ohjaamon monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tarpeisiin

OSMO2-projektin nimi ja henkilöitä piirroshahmoina. Euroopan sosiaalirahaston logot.

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti tarjoaa valmennuksia valtakunnallisesti, ja Ohjaamoiden valmennusprosessit suunnitellaan aina niiden omista tarpeista käsin, kunkin Ohjaamon aikatauluihin ja ajankohtaisiin tarpeisiin kohdentuen. Projektin valmentajat esittelevät valmennusprosessia nyt uuden valmentajan silmin.

Kun projektin valmentajat ovat olleet yhteydessä Ohjaamoihin, ovat hankkeen teemat: kieli- ja kulttuuriosaaminen, monikulttuurinen ohjausosaaminen, toimintaympäristöosaaminen ja ohjaajan itsetuntemus koettu tärkeiksi, ja valmennusten sisällöt ovat usein rakentuneet näiden aiheiden ympärille. Valmennuksia on pidetty myös yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja saavutettavuuden sekä turvallisen tilan teemoista.

Osaamistarpeet esille itsearvioinnilla

Valmennusprosessit alkavat tarvekartoituksella. Tarvekartoitukset ovat olleet OSMO2-valmentajan silmin inspiroivia ja Ohjaamotyöntekijöiden sitoutuminen työhönsä sekä heidän ammattitaitonsa ovat tehneet vaikutuksen jo ensimmäisissä yhteisissä tapaamisissa. Osaamista on jo paljon, mutta sitä halutaan syventää ja kehittää asiakaskohtaamisten hyväksi.

Tarvekartoituksen tukena voidaan hyödyntää OSMOssa kehitettyä itsearviointikyselyä, jolla saadaan esiin koko Ohjaamon monikulttuurisen ohjauksen osaamistarpeet. Itsearviointikyselyssä on väitteitä ja kysymyksiä esimerkiksi monikulttuurisen osaamisen tiedolliseen ja taidolliseen osaamiseen liittyen, kuten esimerkiksi:

  • Tiedän riittävästi muiden kulttuurien erityispiirteistä.
  • Tiedän keskeiset maahanmuuttoon liittyvät säädökset ja lainsäädännöt.
  • Tiedän, mitä termi ”kulttuurisensitiivisyys” tarkoittaa.
  • Tunnistan erilaisten kulttuuristen tekijöiden vaikutuksen ohjaukseen ja neuvontaan.
  • Osaan kohdata asiakkaan yksilönä ennemmin kuin tietyn kulttuurin edustajana.
  • Osaan huomioida monikulttuurisuuden kaikessa vuorovaikutuksessa ohjattavan kanssa.

Ajankohtaista asiantuntijatukea

Ajoittain Ohjaamoiden tarvekartoituksessa esiin nostamat tarpeet ovat hyvin erityisiä. Paikkakunnalla saattaa olla nuorten keskuudessa jokin ajankohtainen asia, joka näkyy myös Ohjaamon työssä. Myös erityisiin toiveisiin ja teemoihin on pyritty vastaamaan OSMO2-projektin valmennuksissa. Tällaisia ajankohtaisia ja erityisiä teemoja ovat olleet esimerkiksi päihteidenkäytön puheeksiotto, maahanmuuttajanuorten seksuaalikasvatus tai kotoutumispalvelut. Näihin teemoihin olemme halunneet tarjota Ohjaamoille asiantuntijoita alustajiksi, joten olemme tehneet työtä yhteistyöverkostojen kanssa. Näin olemme kyenneet vastaamaan parhaiten Ohjaamoiden tarpeisiin ja olemme saaneet keskustella yhdessä Ohjaamoissa työskentelevien ammattilaisten kanssa heitä puhututtavista aiheista. Ohjaamoiden palautteissa on kiitelty asiantuntijoiden osuutta ja vilkasta keskustelua.

Koko valmennusprosessien ajan esiin on noussut Ohjaamoissa työskentelevien henkilöiden ammattitaito nuorten kohtaamisessa ja halu kehittyä myös työtiiminä. Kaikissa keskusteluissa on korostunut, että työtä tehdään nuorille, yhdessä heidän kanssaan, suurella sydämellä.

Kirjoittajat:

OSMO2-valmentajat Jaana Rintala ja Severi Saihomaa, Diakonia-ammattikorkeakoulu

 

OSMO2-projekti

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti kehittää monikulttuurista ohjausosaamista yhdessä Ohjaamojen ja niiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektissa toteutetaan Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti. ESR-rahoitteisen projektin (2019-2021) toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tutustu myös: Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki

Projektin toteuttajien logot ja Euroopan sosiaalirahaston logot