Personalised Learning – askeleita aitoon henkilökohtaistamiseen

Personalised Learning-hanke on päässyt lopulta hyvään vauhtiin. Ensimmäinen varsinainen projektikokous pidettiin Lincolnissa Englannissa 19.-20. helmikuuta, AOKKista matkaan lähtivät Seija Koskela ja Virpi Koskelo.

Matka oli oikein onnistunut, vaikka matkapäivien pituudet venyivätkin melkoisiksi – Lincoln kun ei ole aivan suurten kansainvälisten lentokenttien läheisyydessä. Englantilaiset junat tulivat varsin tutuiksi meille matkalaisille.

Itse projektitapaaminen pidettiin Sir Robert Pattinson Academyn tiloissa Lincolnin kaupungin laitamilla. Kysymyksessä on yläkoulu ja lukio, jonka oppilailla tuntui olevan melkoisen tiukka kuri ja paljon sääntöjä. Palkintoja ja pisteitä jaettiin tai jätettiin jakamatta, kullekin ansionsa mukaan, kai. Siitä huolimatta, tai sen vuoksi, ilmapiiri koulussa oli lämmin ja välittävä.

Projekti etenee suunnitelmien mukaan ja me aokkilaiset saamme viedä suomalaista opettajankoulutuksen osaamista ja (meidän mielestämme) aidon henkilökohtaistamisen periaatteita partnerimaiden osallistujille. Vastuualueenamme on tutustua osallistujamaiden opettajankoulutusten opetussuunnitelmiin ja tehdä vertailua siitä, miten niissä näkyy henkilökohtaistaminen ja siihen liittyvän osaamisen haltuun ottaminen. Mielenkiintoista!

Muiden osallistujamaiden edustamat oppilaitokset ovat yläkouluja ja lukioita ja heidän näkemyksensä henkilökohtaistamisesta on meidän käsityksemme mukaan lähinnä opetuksen eriyttämistä. Toki ymmärrämme sen, että henkilökohtaistamisella voidaan tarkoittaa monenlaisia opetuksen ja oppimisen yksilöllistämiseen liittyviä toimenpiteitä, eikä termille olekaan olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä ja tunnustettua määritelmää.

Pitkien keskustelujen jälkeen saimme vihdoin sovittua yhteisesti, mitä henkilökohtaistamisella tarkoitamme juuri tässä projektissa. Lyhyesti näin: oppija on oppimisprosessin omistaja, opettajan tehtävä on tukea oppijaa hänen tavoitteidensa toteuttamisessa yhteistyössä oppijan itsensä ja hänen huoltajiensa kanssa. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä etsimään ja tutkimaan henkilökohtaistamisen hyviä käytäntöjä ja uusia toimintatapoja.

Teksti ja kuva: Seija Koskela