”Projekti on kuin pedagoginen prosessi”

hankeblogiin09

JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (AOKK) hanketyötä tekevät eri projekteissa 100% työskentelevät ihmiset ja kouluttajat, jotka osallistuvat projekteihin erilaisilla työpanoksilla. Jonkinlainen rooli tutkimus- ja kehittämishankkeissa taitaa olla kouluttajillammekin enemmän sääntö kuin poikkeus. Projekteja on isoja ja pieniä, kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi hankkeiden teemojen ja kehittämistavoitteiden kirjo on melkoisen komea.

Säännöllisesti pidettävissä TKI-kokouksissa kohtaavat projektipäälliköt, projektisihteerit ja muut projektiryhmäläiset. Myös kehittämistyö vaatii kehittämistä.Kevään viimeisessä TKI-kokouksessa kuultiin hankeporukkamme toiveita, joiden mukaisesti kokoonnuimme nyt syksyllä 2014 jakamaan hyviä käytänteitä ja ennakoimaan tulevaa keskenämme.

Joskus on hyvä pysähtyä ajattelemaan, mitä kaikkea olemmekaan oppineet ja suunnata katseet myös tulevaan. Tällä kertaa selväksi tuli ainakin se, että hankkeissa on todella opittu paljon, mutta siltihän opittavaa on aina lisää. Mutta mitä hankkeiden prosessit ovat meille konkreettisesti opettaneet? Alla muutama avainsana syystapaamisessamme esille nousseista opeista.

Hankeprosessit ja suunnittelu: Projektin prosessi on kuin pedagoginen prosessi. Hanketyö on jatkuvaa oppimista, mutta on helpompi löytää perille, kun tietää mihin on menossa. Tavoitteet ja suunnitelmat auttavat menemään eteenpäin. Hankesuunnitelma on raamattu, jonka mukaan hanketta toteutetaan ja johon pienempiä yksityiskohtia hankkeessa peilataan.

Verkostot: Verkostoja on rakennettu paljon. Usein ne ovat moniammatillisia, luovat siltaa myös työelämän suuntaan ja kansainvälisestikin toimitaan jo aika monella suunnalla. Silti verkostomaisen työotteen ja verkostojen kehittäminen on jatkuva kehityskohde. Aina on parannettavaa ja rakennettavaa. Verkostoja pitää myös vaalia.

Taidot hyödyntää verkon ja teknologian mahdollisuuksia: Tässä hankkeissa ollaan jo aika pitkällä. Hankkeissa hyödynnämme aktiivisesti etäyhteyksiä ja muita verkon mahdollisuuksia, jotta vuoropuhelu ja viestintä toimivat, asiakaslähtöisyyttä unohtamatta. Osaaminen on sillä tasolla, että teemasta syntyy myös uusia koulutuksia.

Melkoisen monta muutakin oppia ja asiaa nostettiin esille niin sisältöjen kuin hankekäytäntöjenkin osalta. Aika hyvältä näyttää kuitenkin, eikö? Kehittävää uuden lukuvuoden aloitusta!

Teksti ja kuvat: Sonja Rahkonen