Sunnuntaina 4. joulukuuta 2016 SENEL-hankkeen toimijat kokoontuivat valmistelemaan kansallista levitysseminaaria, joka pidettiin Kemptenissä Saksassa 5.12.  Seminaaripaikkana toimi Sankt-Georg-erityiskoulu Kemptenissä, jonka mainiot opiskelijat toimivat koulunsa esittelijöinä sekä lounaan valmistajina.


Seminaari houkutteli paikalle runsaan yleisön: noin 90 koulutuksen, työnantajien ja työvoimahallinnon toimijaa kuuntelemaan ”Mini-Guiden” kehittämisen vaiheista. Kyseinen työkalu valmistuu piakkoin, tarkoituksenaan jakaa tietoa työnantajille paitsi erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen liittyvistä ehdoista ja haasteista, myös siitä, kuinka kaikkien voimavarat voidaan ottaa käyttöön. Lehdistön ja paikallis-TV:n edustajat olivat myös paikalla: TV-lähetys 12.12.2016

Seminaarin yhteydessä tutustuimme äskettäin avattuuun Art Hoteliin, jossa suuri osa työntekijöistä on erityistukea tarvitsevia. Hotellin teemana on ekologisuus ja luontoteema näkyikin sisustuksessa ja väreissä.

Jamk valmistautuu parhaillaan yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa Suomen kansalliseen seminaariin, joka järjestetään 16.3.2017. Pääteemana on opiskelijoille suunnattava työkalu, ”Passi Työelämään”.

ERASMUS+-hanke ”SEN Employment Links” (2015-2017) on kolmen maan (Suomi, Tsekki ja Englanti) yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä. Northamptonin yliopiston koordinoimassa hankkeessa paitsi kerätään ja levitetään tietoa työllistymisen hyvistä käytänteistä, myös luodaan työkaluja työnantajille työllistämisen tueksi ja erityistä tukea tarvitsevien työnhakuun. Yhtenä osana hyvien käytänteiden levitystä on ollut kiertävä posterinäyttely, jossa Suomen osalla esitellään mm. JAMK:ssa jo vuosia työssäkäyneen Mika Peräsen työpolkua. Kaikissa kolmessa partnerimaassa laaditut posterit kiersivät toukokuun 2016 Brnossa (Tsekki) raitiovaunulinjan nro 1 seinillä, jossa kiireiset työmatkalaiset saivat ihailla kuvauksia osaajista ja heidän onnistuneista työllistymisen tarinoistaan.

Teksti ja kuvat: Maija Hirvonen