TECIP-hankkeen Kick-off Etiopiassa

Kick-off 7.11.2017 käynnisti opettajankoulutuksen uudistamishankkeemme TECIPin toden teolla. Paikalla Addis Abebassa oli iso joukko alan toimijoita ja sidosryhmien edutajia.

Hankkeen keskeinen viesti, tasa-arvosta osallisuuden vahvistamiseen, tuli esille mm projektipäällikkö Maija Hirvosen puheenvuorossa, jossa avattiin ”Equality” ja ”Equity”-käsitteitä. Vaikka saisimme lisätyksi vammaisten opiskelijoiden opiskeluun pääsyä, se ei vielä riitä. Oppilaitoksissa on kehitettävä hallintokulttuuria, asenneilmapiiriä sekä ennen kaikkea käytänteitä, jotta kaikkien opiskelijoiden mahdollisuus osallistumiseen ja osallisuuteen mahdollistuisi.

Kick-offin väki kahvittelemassa.
Projektin vetäjän, Maija Hirvosen puheenvuoro

Oppilaitosten hallintokulttuurin kehittämisessä on keskeistä herättää johdon kiinnostus inklusiiviseen koulutukseen. TECIP-hankkeen johtajille suunnatut workshopit viidellä paikkakunnalla käynnistyivät marraskuussa. Workshoppien tuloksena laadittiin Action Planit eli kunkin oppilaitoksen inklusiivisen koulutuksen toimintasuunnitelmat.

Ammatillisen opettajankoulutuksen henkilöstön koulutus sisälsi paitsi perustietoa inklusiivisen koulutuksen ehdoista, myös runsaasti keskustelua oikeudesta koulutukseen. Koulutus jatkuu helmikuussa, jolloin käynnistetään 15 opettajankouluttajan erikoistumiskoulutus.

Teksti: Maija Hirvonen
Kuvat: Maija Hirvonen, Kaija Peuna-Korpioja