TPP Nepal and Mid-term Dissemination Seminar, November 2018

Juha Hautala nepalilaisen yhteistyökumppanin kanssa seminaarissa.

TPP Nepal -hanke on edennyt puoliväliin, joten oli aika pitää tilannekatsaus seminaarin muodossa. Hankkeessahan kehitetään Tribhuvanin yliopiston (TU) seitsemän opettajankoulutuskampuksen Open and Distance Learning (ODL) -koulutusohjelmia, jotka on suunnattu erityisesti työssä käyville luonnontieteiden, matematiikan ja sosiaalitieteiden aineenopettajille. Seminaariin kutsuttiin sekä hankkeeseen osallistuvia ja siitä kiinnostuneita Tribhuvanin yliopiston toimijoita että myös yliopiston yhteistyökumppaneita.

Seminaarin puhujia ja hanketoimijoita.
Seminaarissa TPP-hanketta edustamassa: Mr. Juha Hautanen, Head of Department, JAMK; Prof. Dr. Tirtha Raj Khaniya, Vice Chancellor, TU; Prof. Dr. Krishna Prasad Gautam, Dean, FOE, TU; Prof. Dr. Lekh Nath Sharma, VC, Open University, Nepal; Mr. Martti Majuri, Research and Development, HAMK; Prof.Dr. Prakash Man Shrestha, Ex, Dean, FOE, TU

Seminaari kokosi paikalle lähes 80 osallistujaa, joten nepalilaiset ja me suomalaiset TPP-tiimiläiset koimme, että ODL-asia on tärkeä ja yleisesti kiinnostava myös Nepalissa, erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutuksen saavutettavuuden näkökulmista.

Seminaariohjelmassa oli asiantuntijoiden ja TU:n eri opettajankoulutuskampusten hanketoimijoiden esityksiä, kommenttipuheenvuoroja ja myös vilkasta keskustelua. Osana ODL:ää Nepalissa keskusteluttavat ICT-infrastruktuuri ja sen kehittämistarpeet, ODL-pedagogiikka, opettajien ja opiskelijoiden osaamistarpeet ODL-muotoisissa toteutuksissa, ohjauksen rooli ja merkitys sekä toteuttamisen resurssit – siis samat asiat kuin meillä Suomessakin. Eräs seminaarin esiintyjistä kiteytti resurssikysymyksen toteamalla, että ”human resources is most crucial resource”.

TPP-hankkeen seminaarin puhujia ja hanketoimijoita.Päivässä saattoi aistia ODL-asiaan ja sen kehittämiseen sellaista innostusta ja kiinnostusta, joka ylittää esteet ja haasteet, joita toki Nepalissa riittää.

 

 

JAMKilaisten ja HAMKilaisten seuraava TPP Nepal -matka on ensi helmikuussa, jolloin vieraillaan jälleen työpareina ja yhdessä paikallisten kouluttajien (master trainers) kanssa jokaisella seitsemällä opettajankoulutuskampuksella kouluttamassa ja edistämässä ODL-ohjelmien käynnistymistä.

Kirjoittaja: Anne Leppänen