TPP Nepal pyörähti käyntiin

Teacher’s Preparation Programme TPP – Nepal pyörähti käyntiin tutun hankekumppanin Tribhuvanin yliopiston opettajankoulutuskollegoiden kanssa elo-syyskuun vaihteessa Nepalissa.

Seija Koskela ja Tuovi Leppänen JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja Tauno Tertsunen HAMKista olivat Nepalissa uudelleenkäynnistämässä yhteistyötä, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin 2013–2015 Training of Trainers’, ToT-Nepal – hankkeessa.

Tarkoituksena on nyt kehittää työssä käyville aineenopettajille mahdollisuuksia jatkaa korkeakouluopintoja työn ohessa monimuotokoulutuksen avulla. Nepalissa monimuotokoulutusta kutsutaan nimellä Open and Distance Learning (ODL).

Kuluneen kahden vuoden jälkeen oli todella hyvä mennä paikan päälle, tavata vanhat tutut hankekumppanit ja nähdä ja kuulla, miten ensimmäisen hankkeen tulokset olivat jääneet elämään yliopiston opettajankoulutukseen. ODL- mallia oli kehitetty eteenpäin ja se oli tuottanut uusia oppimistarpeita. Siksipä jo lokakuussa jatkamme Nepalissa tapaamalla seitsemän opettajankoulutuskampuksen opettajia, koordinaattoreita ja ICT- asiantuntijoita, jotka jatkavat kampuksilla uusien ODL-muotoisten koulutusohjelmien kehittämistä. Tällä kertaa kehitetään erityisesti luonnontieteiden, matematiikan ja sosiaalitieteiden koulutusohjelmia.

Ensimmäistä kertaa Nepalin hanketyössä mukana ollut lehtori Seija Koskela kuvaa hankkeen valmistelumatkan kokemuksiaan näin:

Oli mielenkiintoista matkustaa Katmanduun ensimmäistä kertaa. Tiesin, että maanjäristyksen jäljiltä moni paikka kaipaa vielä kunnostusta ja infrastruktuuri ei ole eurooppalaisella tasolla, jos se ei ollut sitä ennen tuhoisaa katastrofiakaan. Juuri muuta en tiennytkään. Olin toki perehtynyt ensimmäisen vaiheen asiakirjoihin ja raportteihin, sekä tämän uuden hankkeen suunnitelmiin ja toteutusaikatauluun, mutta vasta paikan päällä asiat konkretisoituivat ja sain itse todeta, millaisia tuloksia siellä jo oli saatu aikaan ja mitä jatkolta odotetaan.

Minusta oli ilahduttavaa nähdä, miten monet projektiin osallistuneet paikalliset olivat lähteneet kehittämään ODL-mallia omassa työssään ja miten tärkeäksi kehittäminen edelleen koettiin. Tarve ODL-muotoiseen koulutukseen on todellinen erityisesti Katmandun ulkopuolisilla kampuksilla, joissa kulkuyhteydet ovat haasteelliset ja osallistuminen koulutukseen sen myötä lähes mahdotonta. Oma osaamiseni liittyy paljolti ohjauksen kysymyksiin ja nyt sitten erityisesti siihen, miten ohjaus (guidance and counselling) voidaan viedä osaksi nepalilaista monimuotokoulutusta. Odotan innolla tulevia haasteita ja kampuskäyntejä.

Yliopiston johtaja Prof. Tirth Raj Khaniya (kolmas vasemmalla) ja kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani Prof. Krishna Prasad Gautam (kolmas oikealla) vastaanottivat hankkeen vastuuhenkilöt vierailun ensimmäisenä päivänä.

 

Teksti: Seija Koskela ja Tuovi Leppänen
Kuvat: Seija Koskela ja Rajani Rajbhandari