Training of Trainers – toinen jakso Etiopiassa

Mr. Dersema kouluttaa

TECIP-hankkeen yksi pääaktiviteeteista, ammatillisten opettajien kouluttaminen, toteutui 27.8 – 7.9.2018 suunnitellusti. Kutsu tavoitti 90 innokasta opettajaa eri puolilta Etiopiaa edustaen monia koulutusaloja.

Matkustaminen Etiopiassa on haasteellista ja monelta osallistujalta kului useampi päivä saapua koulutuspaikalle, Federal TVET Instituuttiin eli ammatillisen opettajankoulutuksen yksikköön Addis Abebaan. Koulutusjakso oli jo toinen: ensimmäisellä jaksolla helmikuussa 2018 aloitettiin keskittymällä erityisopetuksen peruskysymyksiin, ja tällä toisella koulutusjaksolla sisällöt kattoivat täsmällisemmin erityisopetuksen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Molemmat koulutukset toteutettiin pääosin etiopialaisten kouluttajien voimin, mutta JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajat toivat koulutuksiin inklusiivisen, toiminnallisen pedagogiikan näkökulman. Tämä kokemuksellinen ote sai hyvän vastaanoton, ja osallistujat olivat tyytyväisiä saadessaan konkreettisen kokemuksen osallistavasta pedagogiikasta.

Artikkelin alussa olevassa kuvassa Dr. Dersema (Addis Abeban yliopiston) käsittelee osallistujien kanssa kuulovammaisuutta opetuksessa – esimerkiksi viittomakielen ja tulkin käyttämistä opinnoissa.

Koulutuksen osallistujia ja Dr. Abebe kouluttamassa.
Ammatillisen opettajankoulutuksen inklusiivisten käytäntöjen asiantuntija Dr. Abebe toimi kouluttajana 2. Training of Trainers -toteutuksessa. Kuvassa on myös hänen avustajansa Tsedale. Koulutuksen osallistujat tulevat eri oppilaitoksista eri puolilta Etiopiaa.

Koulutusjakso jatkuu oppilaitoksissa tapahtuvilla toimilla: kukin jatkaa aiemmin laatimaansa ”Action Plania” eli toimintasuunnitelmaa ja jakaa opettajakollegoilleen oppimiaan asioita. On hämmästyttävää huomata, kuinka etiopialainen, yhteisöllisyyteen perustuva toimintakulttuuri mahdollistaa osallistavuuden. Opettajat saavat selkeitä muutoksia aikaan minimaalisilla resursseillakin, kuten seuraava video kertoo:

Kirjoittaja: Maija Hirvonen, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu