Hanketoimijat koolla

TTT4WBL menestyksekäs Baltiassa työssä oppimisen ohjaajien osaamisen kehittäjänä

Iloinen puheensorina täytti seminaaritilan, kun virolaiset, latvialaiset liettualaiset sekä me suomalaiset kokoonnuimme yhteen tarkastelemaan aikaan saatuja asioita Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Workplace Learning (TTT4WBL)-hankkeen partneritapaamisessa Latviassa 19. – 20.2.2019.

Tällä kertaa pääpaino oli kussakin Baltian maassa toteutettujen WBL-tutorkoulutusten esittelyssä, analysoinnissa, vertailussa ja yhtäläisyyksien ja erojen hahmottamisessa. Lisäksi työpaikkaohjaajien kouluttajat jakoivat omia henkilökohtaisia kokemuksiaan koulutusten toteuttamisesta. Oli kiinnostavaa kuulla, miten haasteellista on toteuttaa osallistavaa ja aktiiviseen työskentelyyn perustuvaa koulutusta, kun ryhmässä on opettajia ja yritysten edustajia, joiden motivaatio ja odotukset koulutukselta vaihtelevat suuresti.

TTT4WBL-hankkeen tuloksena syntyy Baltian malli työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajien kouluttamiseen. Ohjaajien koulutusmallin taustaksi täytyy muodostaa käsitys osaamisesta, jota työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen tarvitaan. Siksi nyt rakennettiinkin yhdessä kuvaa ohjaajien osaamisprofiilista.

JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun tehtävänä on tuoda aineksia Baltian mallin kehittämiseen tutkimuksen avulla. Esittelimme alustavia tuloksia siitä, miten koulutuksessa olleet yritysten ja ammatillisten oppilaitoksen edustajat kokivat osaamisensa koulutuksen alussa ja muutama kuukausi koulutuksen jälkeen. Tähän mennessä hankkeessa on koulutettu Virossa, Latviassa ja Liettuassa yhteensä 824 työssä oppimisen ohjaajaa, joista n. 70% vastasi ensimmäiseen kyselyyn. Tiedonkeruu koulutuksen jälkeisistä kokemuksista on parhaillaan käynnissä.

Tärkein havainto tässä vaiheessa on onnistuminen kaikkien kolmen maan työssä oppimisen ohjaajien koulutuksen kehittämisessä niin, että osallistujien kokema osaamisen taso on noussut pilottivaiheen jälkeen kaikissa maissa. Maiden välillä on tosin eroja koetussa osaamisessa.

Tuloksena on jo nyt nähtävissä, että ns. tandem-koulutus, jossa opettajia ja yritysten edustajia koulutetaan yhdessä, synnyttää tiiviimpää ja monipuolisempaa yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välille. Työmme tutkijaosapuolena jatkuu tämän kevään aikana eri osapuolilta kerätyn datan analysoinnilla. Koulutetuilta kerättyä tietoa hyödynnetään baltialaista WBL-tutoreiden koulutusmallia kehitettäessä sekä yleensä työssäoppimisen koulutuspoliittisia linjauksia tehtäessä.

Teksti:

Irmeli Maunonen-Eskelinen ja Leena Kaikkonen, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuvat: Irmeli Maunonen-Eskelinen

Jätä kommentti