Työ käyntiin TECIP-hankkeessa

TECIP – Teacher Educators in Higher Education as Catalysts for Inclusive Practices in Technical and Vocational Education – projekti otti harppauksen ja starttasi toden teolla käyntiin 23 – 30.8.2017. Partnerit kokoontuivat Jyväskylän Ammattikorkeakouluun luomaan katsetta kohti tulevia projektivaiheita.

Kansainvälisen projektin käynnistäminen, etenkin maantieteellisesti kaukaisten maiden kanssa, vie aikaa. Projektin käynnistymistä edeltää monen vuoden työ ja verkostoituminen. Projektin käynnistyessä onkin juhlahetki, kun kaikki asianosaiset saadaan saman pöydän ääreen.

Elokuun 2017 workshoppiin osallistuivat kaikki partnerit; etiopialaiset Federal TVET Institute, Addis Ababa University AAU ja Ethiopia FTA Federal TVET Agengy sekä Suomesta JAMK ja Jyväskylän yliopisto. Workshop rakentui keskustelulle siitä, mitkä ovat tavoitteemme ja kuinka ne saavutetaan. Pieniä tarkennuksia projektisuunnitelmaan tehtiin, mutta muutoin edettiin projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Yksi merkittävä kysymys hankkeissa, joissa työskennellään kehittyvien maitten partnereiden kanssa,  on toiminta- ja hallintokulttuuri. Suomalainen toiminta, niin projekteissa kuin muussa oppilaitostoiminnassakin, perustuu matalaan hallinnolliseen hierarkiaan ja ei-muodolliseen kommunikaatioon. Kulttuuriset kysymykset kannattaa keskustella avoimesti ja luoda kullekin projektille omat toimintamallit, yhdistäen molempien kulttuurien toimintamalleja.

TECIP-projektin workshoppia rikastivat rehtori Jussi Halttusen, johtaja Pekka Riskun sekä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen johtajan Leena Halttusen vierailut sekä tunnelmallinen laivaristely Suomi-laivalla. Ehkä suurin ihmetyksen aihe etiopialaisille vieraillemme oli hiljaisuus ja rauha!

Projektin seuraavat askeleet ovat Addis Abebassa marraskuun alussa järjestettävä kick-off sekä välittömästi sen jälkeen käynnistyvät alueelliset workshopit eri puolella Etiopiaa.

Teksti: Maija Hirvonen
Kuvat: Kati Poikonen