Työn opinnollistaminen verkostoyhteistyönä

Verkkovirta-hankkeen  tavoitteena on ollut tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja työn opinnollistamiseen ammattikorkeakouluopintojen aikana. Nyt hankkeen päätösvaiheessa arvioidaan tuloksia ja jatketaan kehittämistä, kokeilua ja juurruttamista, niin käsitteellisen ymmärryksen, toimintamallien kuin työkalujenkin käytössä. Tuoreita ratkaisuja työn ja opintojen yhdistämiseen tarjoaa vastikään valmistunut opas.  Nyt kannattaa tarttua uuteen oppaaseen, muita julkaisujamme unohtamatta, ja poimia parhaat palat yhteen sulautuvan oppimisen hengessä.

Kehittämistyötä opinnollistamisessa on tehty JAMKin eri yksiköissä, mutta haasteena on tietoisuuden laajentaminen sekä olemassa olevien hyvien käytänteiden jakaminen ja edelleen kehittäminen. JAMKissa yhtenä työtapana ovat olleet monialaiset ja yksikkörajat ylittävät työpajat, joissa on kartoitettu työn opinnollistamisen mahdollisuuksia ja haasteita opiskelijan, opettajan ja työpaikkojen näkökulmasta.

Jatkossa on syytä tarkastella, mitä on jo kehitetty  ja onko siitä mahdollista luoda jotain uutta. Joskus on  tärkeä luopua toimimattomista käytänteistä ja työvälineistä ja duunata jotain kokonaan uutta. Kehittämistyön tukena ja peilinä on ollut hankkeessa toteutettu vertaisarviointi, jonka tuloksia JAMKin osalta hyödynnetään uudessa TOTEEMI-hankkeessa. Jos olet kiinnostunut työn opinnollistamisen kysymyksistä, tule mukaan JAMKin OPS-seminaareihin 16.11. ja 12.12.2017.

Lisää Verkkovirta -hankkeesta: http://www.amkverkkovirta.fi/

Verkkovirran julkaisujen äärellä Aino ja Annu.

Teksti: Aino Lepänjuuri ja Annu Niskanen
Kuva: Kati Poikonen

Jätä kommentti