Työpaikkaohjaajien tandem-koulutuksen kehittäminen Baltiassa etenee

TTT4WBL “Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work-Based Learning” -hankkeessa on lukuvuoden 2017-2018 aikana käynnistetty ensimmäiset työpaikkaohjaajakoulutukset kaikissa Baltian maissa. Koulutuksissa työpaikkojen ja oppilaitosten edustajia koulutetaan yhdessä kehittämään työssä tapahtuvan oppimisen ohjausosaamistaan.Marraskuusta 2017 tammikuuhun 2018 baltialaiset kouluttivat yhteensä 190 työpaikkaohjaajaa eli Work-Based Learning tutoria (WBL-tutor).  AOKK on tutkimuspartnerina seurannut kokeiluvaiheen edistymistä kooten tietoja niin koulutettavilta WBL-tutoreilta itseltään, kuin myös heidän esimiehiltään työpaikoilla ja kouluissa sekä opiskelijoilta. Tietoa kerättiin Webropol-kyselyin ja haastatteluin.

Projektikumppanit kokoontuivat helmikuussa 2018 keskustelemaan pilottivaiheen kokemuksista ja kehittämään WBL-tutorkoulutusmallia edelleen koulutettavilta ja kouluttajilta saadun palautteen perusteella toista isompaa koulutusjaksoa varten. Viilauksen alle joutuivat myös tutkimustyökalut ja –prosessi, joilla kokemuksen keräämistä toisesta eksperimentin vaiheesta edelleen jatketaan.

Pilottivaiheen kokemuksia käsiteltiin projektikokouksessa Tartossa helmikuussa 2018

Keskustelussa olennaisena asiana nousi esiin hankkeen erityisluonne. Yhteistyöhanke saa rahoituksensa Erasmus+ Key Action 3 -ohjelman Support for Policy Reform -alaohjelmasta. Näillä Policy Experimentation  -kokeiluhankkeilla pyritään edistämään eurooppalaisen koulutusyhteistyön tavoitteiden saavuttamista. Toteuttavan koulutuseksperimentin kautta pitäisi siis saada nostettua esiin näkökulmia ja ajatuksia myös EU-tasoiseen  keskusteluun, ei vain Baltian maiden omiin kehitysprosesseihin.

Koulutuskokeilun toinen vaihe

WBL-tutorkoulutuksen ohjelman ja toteutustapojen tarkistuksen jälkeen koulutuskokeilun toinen vaihe käynnistyi maaliskuussa 2018. Toukokuun loppuun mennessä baltialaiset ovat  jo kouluttaneet yli 230 WBL-tutoria. AOKKin tutkimusryhmä seuraa prosessin edistymistä pilottivaiheen jälkeen tarkistetuilla tutkimustyökaluilla.

AOKKin tutkimusryhmä; Irmeli Maunonen-Eskelinen, Leena Kaikkonen, Arja Pakkala (screenillä) ja Tommi Veistämö tutkimuskokouksessaan 31.5.2018.

WBL-tutoreiden kyselyjen lisäksi dataa on kerätty ammattikoulujen ja yritysten johtajilta ja ammattikoulujen opiskelijoilta. Tutkijat ovat myös haastatelleet Baltian maiden kouluttajia joulukuussa 2017 ja toukokuussa 2018.

Toisen vaiheen WBL-tutorkoulutukset jatkuvat kesäkuussa ja vielä syksyllä 2018. Sitten projektissa alkaakin aokkilaisten haastavin vaihe kertyneen tutkimustiedon analysoinnissa.

Latvian tutorkouluttajat Ilze Briska ja  Beatrise Garjāne Leenan ja Latvian pääkouluttaja Vita Zundan seurassa WBL-tuotrkoulutuksensa tauolla toukokuussa 2018.

Teksti Leena Kaikkonen
Kuvat Leena Kaikkonen