Uudet hankkeet tukevat Ohjaamoja jatkossakin

Kevät toi opekorkealle kaksi toivottua hankepäätöstä, kun JAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoimille TESSU2- ja OSMO2-projekteille myönnettiin rahoitus vuosille 2019-2021. Tarpeelliseksi koettu yhteistyö nuorten Ohjaamojen kanssa siis jatkuu!

”Tässä uudessa TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projektissa autamme TESSU 2 -projektin logovakiintuneita Ohjaamo-tiimejä toimimaan monialaisesti ja vertaisoppivasti niin, että Ohjaamon henkilöstö kehittää ja arvioi yhdessä omaa toimintaansa. Valmennuksella autetaan näkemään, millaista yhteistä osaamista ja osaamispääomaa Ohjaamolla tulisi olla, ja kuinka osaamista hankitaan ja vahvistetaan”, kertoo projektipäällikkö Auli Sesay, ”aivan uusille Ohjaamoille toteutamme perinteisiä monialaisen yhteistyöosaamisen TESSU-valmennuksia, joista kannattaakin lukea vuosikatsauksistamme.”

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projektissa syntyy ja julkaistaan tietoa siitä, kuinka monialainen yhteistyö- ja ohjausosaaminen Ohjaamon kaltaisessa monialaisessa toimintaympäristössä muodostuu. ESR-rahoitteisen projektin toteuttajat ovat JAMK ja HAMK Ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Åbo Akademi.

projektien toimijoita ohjausryhmän kokouksessa
TESSU 2 – ja OSMO 2 –projektien yhteistyötä vahvistaa yhteinen ohjausryhmä, johon kuuluu jäseniä mm. Osaamiskeskus Koordinaatista, Kohtaamo-hankkeesta ja KEHA-keskuksesta.

Tavoitteena osaamistaan kehittävä ja kaikille saavutettava Ohjaamo

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti laajentaa Ohjaamoille suunnattuja koulutuksia ja valmennuksia erityisesti osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta.OSMO 2 -projektin logo

”Lähdemme tukemaan ja kehittämään toimintaa Ohjaamojen kanssa, jotta osallisuus, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus toteutuisivat palvelussa myös maahanmuuttaja-asiakkaille. Näihin asioihin tartutaan valmennuksissamme myös Ohjaamon osaamisen kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta”, OSMO2-projektia luotsaava Riikka Michelsson kuvaa, ”jatkamme toki myös monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittämistä. Jo aiemman projektin aikana toteutettu Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki kannattaa ottaa kaikissa Ohjaamoissa käyttöön”. Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki löytyy osoitteesta bit.ly/Työkalupakki.

OSMO 2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektia toteuttavat JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi.

Vahvuutta verkostoista

Ohjaamoja on Suomessa yli 70. Ne tarjoavat monialaista matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille erilaisiin arjen, koulutuksen ja työllistymisen kysymyksiin. Projektit kuuluvat valtakunnalliseen Ohjaamojen toimintaa tukevien projektien verkostoon. Uusissakin projekteissa jatketaan tiivistä yhteistyötä URAA!- ja Kohtaamo-hankkeiden kanssa. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisoalan valtakunnallisen osaamiskeskus Koordinaatin sekä ONNI Ohjaamoiden psykososiaalinen tuki -hankkeen (STM, TEM) kanssa.

”Monialaisen yhteistyön periaatteita opitaan ja kehitetään myös näiden projektien ja yhteistyökumppaneiden kesken, mikä tarkoittaa avoimen vuorovaikutuksen, yhteisten toimintatapojen ja voimavaroja tukevan toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä yhdessä ja verkostona”, hehkuttavat Auli ja Riikka ja jatkavat yhdestä suusta, ”kun kysytään TESSU- ja OSMO-projektien menestymisen salaisuutta, on se varmastikin juuri tämä yhdessä tekeminen ja asioista sopiminen!”

Kirjoittajat: Anna-Kaisa Tiihonen, Riikka Michelsson, Auli Sesay,
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

ESR-logot

Lue myös

Perustehtävänä nuoren kohtaaminen, JAMK-asiakaslehden artikkeli TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektista ja Jyväskylän Ohjaamosta