Uudet tuulet puhaltavat Kosovon opettajankoulutuksessa

Kosovon opettajankoulusta kehittävä Med@UP-hanke käynnistyi juhlavasti Pristinassa 16.-17.1.2014. Meillä JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (AOKK) on vetovastuuta kehitystyöstä ammatillisen opettajankoulutuksen osalta. Kosovolaisten vahva luottamus osaamiseemme on rakentunut aiemman yhteistyön myötä.

opmin_kuva-1_
Kuvassa Kosovon opetusministeri Mr Rame Buja.

Modernizing Teacher Education in the University of Pristhina (Med@UP) on Pristinan yliopiston koordinoima hanke, jolle myönnettiin tänä vuonna Euroopan suurin Tempus-rahoitus (lähes 900 000€). Hankkeessa uudistetaan ja kehitetään yliopiston toteuttamaa opettajankoulutusta.

Kosovon opetusministeriö on linjannut strategisessa ohjelmassaan, että vuoteen 2015 mennessä kaikilla opettajilla koko opetusjärjestelmässä tulee olla maisteripohjainen tutkinto. Strategian toteutuminen edellyttää Kosovoa uudistamaan kaikkea opettajankoulutustaan.

Meillä on johtava rooli Kosovon ammatillisen opettajankoulutuksen kehitystyössä. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä Pristinan yliopiston kanssa kaksivuotinen ammattipedagogiikkaan painottuva maisteriohjelma (Master’s Degree in Vocational Pedagogy). Tämä Kosovossa täysin uusi ohjelma on eurooppalaisessakin kontekstissa ainutlaatuinen.

Kosovossa AOKKimme korkeatasoista ammattipedagogista osaamista ja ammatillisen opettajankoulutuksen mallia arvostetaan. Toimintaamme myös luotetaan erittäin vahvasti. Pohja luottamukselle luotiin koulutusvientinä toteuttamassamme ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeessa (2010-2012), jota rahoitti Suomen ulkoministeriö.

Hanketyö arvokkaasti käyntiin

Med@UP -hanke aloitettiin arvokkaasti ja juhlavasti tammikuussa 2014.  Aloitustilaisuuteen osallistuivat opetusministeri, yliopiston rehtori, kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani ja varadekaani, EU:n edustaja Brysselistä, lukuisa joukko yliopiston henkilöstöä sekä muita kiinnostuneita ja hankkeen toimijoita. Meiltä mukana hanketta käynnistämässä olivat Eila Burns, joka toimii hankkeessa AOKKin partneriosuuden projektipäällikkönä, sekä T&K-päällikkö Leena Kaikkonen.

medup_alk_puhujat Kuvassa vasemmalta aloitustilaisuudessa puhuneet yliopiston rehtori prof. Dr Ibrahim Gashi, kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaani Dr Zeqir Vesela ja dekaani Dr Ethem Ceku.

Med@UP- hankkeessa on mukana Kosovon (University of Pristhina ja Ministry of Education) ja Suomen (JAMK University of Applied Sciences) lisäksi partnereita Sloveniasta ( University of Lubliana), Italiasta(University of Bologna) sekä Iso-Britanniasta (University of Bedfordhire ja AlphaPlus). AOKKista hankkeen toteutukseen osallistuu kymmenkunta opettajankouluttajaa. Kolmivuotinen hanke kestää vuoden 2016 loppuun.

Aloitustilaisuudesta myös uutisoitiin kattavasti muun muassa paikallisilla ja kansallisilla televisiokanavilla. Juttuihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä.

kuva-4

Kuvassa rektoraatin edessä poseeraavat JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun hanketoimijat Leena ja Eila.