Videot kehiin kun taitoa opitaan

eTEVÄ -toimijat ajosimulaattoreiden kimpussa

eTEVÄ-projektimme kaahasi Pelastuslaitokselta Jämsän ammattiopistolle oppimaan, miten siellä käytetään simulaatioita, videoita ja kameroita oppimisen tukena. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa projektitoimijoilta jäisivät kyllä hongat pystyyn, sillä sen verran vaikeaa – mutta samalla niin kiehtovaa – metsäkonesimulaation käyttö oli.

Simulaatiolaitteen testaaminen innoitti projektiväkeä pohtimaan simulaatiopedagogiikan olemusta. Millaiseen opettamiseen ja ohjaamiseen simulaatioiden käyttö oppimisessa meidät haastaa? Mitä opettajan on osattava käyttäessään simulaatiota opetuksessaan? Entäpä veisikö se, että opiskelija sanoittaa toimintaansa simulaatioharjoituksessa, meitä lähemmäksi opiskelijan päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitojen arviointia.

Logistiikan alalla käytettiin mielenkiintoisesti videointia todentamaan oppimista. Esitellyssä oppimistehtävässä opettajan tehtävänantoa seurasi opiskelijoiden itsenäinen harjoittelu autenttisessa ympäristössä harjoitellen lastin siirtoa rekan lavalla. Kun siirto onnistui tavoiteajassa, opiskelija videoi toteutuksensa ja lähetti sen opettajalle arviointimateriaaliksi.

Vertaisoppiminen toteutui harjoitteessa siten, että opiskelijat harjoittelivat lastin siirtoa pareittain ja kuvasivat toistensa suorituksia. ”Motivoivaa”, sanoivat opiskelijat. Ajosimulaattoreihin pääsivät jälleen projektin benchmarkkaajatkin käsiksi (kuten kuvasta näkyy). Liukkaalla tiellä huristeltiin kohti Opettaja-lehden juttua, joka innostui kirjoittamaan numerossaan 26/2015 jutun ammattiopiston digiloikasta.

Teksti: Sirpa Laitinen-Väänänen

Kuva: Päivi Kauppila