Vuoropuhelua oppilaitoksen yhteisöllisyydestä ja verkkovuorovaikutuksesta hybridityön aikana

Digitaalinen teknologia on tullut jäädäkseen opetusalalle. Teknologia tarjoilee uudenlaisia joustavia toimintaympäristöjä oppilaitosten ja oppimisen ekosysteemeille. Kun perinteiset kohtaamiset siirtyvät osin luokkahuoneista, taukopaikoista ja toimistoista verkkoon, kuinka huolehditaan oppilaitoksen yhteisöllisyydestä ja hyvinvoinnista?

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkijoiden ja asiantuntijoiden 2022–2023 toteuttamassa valmennuspilotissa ammatillisten oppilaitosten henkilöstö kehitti ja tarkasteli yhteisöllisyyttä vahvistavaa vuorovaikutusta verkkoympäristössä. Valmennus ja siihen liittyvä tutkimus toteutettiin Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -kehittämis- ja tutkimusprojektissa. Sen havainnot ja kokemukset koottiin podcast-sarjaksi.

Kamerat auki -podcastit verkkovuorovaikutuksesta ja ammatillisesta yhteisöllisyydestä

Kamerat auki -podcast-sarjassa ammatillisten oppilaitosten henkilöstö ja johto sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Sivistystyönantajajärjestö Sivistan edustajat sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkijat ja asiantuntijat keskustelevat yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemisesta, kun toimitaan verkossa. Jaksoissa asiaa lähestytään oppilaitosten työn ja johtamisen sekä tutkimuksen näkökulmista.

1. Yhteisöllisyyden johtaminen

Podcastissa keskustellaan oppilaitoksen työyhteisöjen yhteisöllisyyden johtamisesta. Mitä yhteisöllisyys on erityisesti verkossa toimittaessa ja miten se tukee hyvinvointia? Miten työyhteisön jäsenet saavat tunteen yhteisöllisyydestä, joukkoon kuulumisesta ja sen merkityksestä niin lähi- kuin etätapaamisissa? Mikä on lähiesihenkilön rooli siinä?

Tekijät: Eila Burns, vanhempi tutkija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Riikka Michelsson, lehtori (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Riikka Lehto (Ammattiopisto Tavastia) ja Tuula Kuntsi (Oppimiskeskus Valteri, Onerva). Muusta tuotannosta ja editoinnista vastasivat Jari Järvinen, Auli Sesay (suunnittelija) ja Anna-Kaisa Tiihonen (viestintäsuunnittelija) sekä Rika Nakamura Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Kuuntele Kamerat auki -podcast 1:

Tekstivastine, 1. jakso (pdf, Jamk.fi)

2. Verkkovuorovaikutus ja työhyvinvointi opettajan arjessa

Podcastissa keskustellaan opettajan työn muutoksista lisääntyneen digitaalisen työn aikakaudella. Millaiset verkkovälitteisen työn tekijät lisäävät hyvinvointia? Millaisin verkkovuorovaikutuksen keinoin voimme lisätä hyvinvoinnin kokemuksia sekä opiskelijan että opettajan kannalta?

Tekijät: Eila Burns, vanhempi tutkija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Hanna Laitinen, lehtori (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Satu Luhtanen (Omnia) ja Ulla Martinmäki (Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, POKE). Muusta tuotannosta ja editoinnista vastasivat Jari Järvinen, Auli Sesay (suunnittelija) ja Anna-Kaisa Tiihonen (viestintäsuunnittelija) sekä Rika Nakamura Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Kuuntele Kamerat auki -podcast 2:

Tekstivastine, 2. jakso (pdf, Jamk.fi)

3. Oppilaitoshyvinvointi – kertooko tutkimus kaiken?

Podcastissa keskustellaan ammatillisten oppilaitosten työhyvinvoinnin tilasta koronapandemian jälkimainingeissa, kun työ oppilaitoksissa näyttää osin siirtyneen takaisin kasvotusten tapahtuvaksi ja osin jääneen myös verkkoon. Näkökulmia ilmiöstä avataan tutkimusten, selvitysten ja kartoitusten pohjalta.

Tekijät: Sirpa Laitinen-Väänänen, johtava tutkija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu), Eira Bani (Opetusalan ammattijärjestö), Virpi Kalakoski (Työterveyslaitos) ja Jussi-Pekka Rode (Sivistystyönantajat ry.). Muusta tuotannosta ja editoinnista vastasivat: Jari Järvinen, Auli Sesay (suunnittelija) ja Anna-Kaisa Tiihonen (viestintäsuunnittelija) sekä Rika Nakamura Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Kuuntele Kamerat auki -podcast 3:

Tekstivastine 3. jakso (pdf, Jamk.fi)

Digitaalisiin ympäristöihin siirryttäessä vuorovaikutustaidoilla on väliä. Kun on totuttu kasvotusten tapahtuvaan kommunikointiin, ollaan verkkovuorovaikutuksessa uusien haasteiden edessä. Verkossa ilmeiden ja eleiden havaitseminen on rajoittunutta, jolloin voi syntyä kokemus vuorovaikutuksen rajoittuneisuudesta. Se taas puolestaan heikentää yhteisöllisyyden kokemusta. Yhteisöllisyyden kokemuksen on todettu olevan yhteydessä työhyvinvointiin. Lisätietoja tutkimuksesta:

Tutustu Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -projektiin Jamk.fi-sivustolla

Kirjoittajat:

Anna-Kaisa Tiihonen, Auli Sesay, Sirpa Laitinen-Väänänen, Eila Burns, Riikka Michelsson ja Hanna Laitinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu